Spaning – Djurtech-appen Prevet tar in kapital

Veterinärkostnaderna har växt med över 40 procent de senaste sju åren, vilket till stor del beror på bristande dokumentation. För att komma runt detta uppfann Jenny Gagnér tjänsten Prevet som är en app för att kontinuerligt logga information om sitt husdjur kring skötsel och djurhälsovård.

Förutom att djurägaren själv kan hålla koll på till exempel vaccinationer, provtagningar och dokumentera djurets utveckling kan den också underlätta för en veterinär om djuret behöver vård, vilket också kan spara kostnader. Det nya kapitaltillskott på 15 miljoner kronor kommer från bland annat SLU Holding och Almi Invest. Med kapitalet planerar Prevet att dra igång marknadsföringen av tjänsten på allvar. För stunden fungerar appen främst som ett verktyg för kommunikation mellan hästägare och veterinärer, men även mellan hästskötare, medryttare och hovslagare. På sikt planeras upplägg för hund och katt.

Jordmåns spaning

Kanske lite för smalt för de gröna näringarna i stort men det finns säkert hästägare som kan ha nytta av appen. Allt som kan minska veterinärkostnader lär vara tacksamt. Denna typ av tekniska lösningar lär växa även inom näringen.

Källa: Svensk djurapp på export – minskar veterinärkostnader (di.se)

Minskad antibiotikaanvändning med svensk teknik

Företaget Agricams värmekameror som kan upptäcka och förebygga juverinflammation, går nu på export. Nordirland och Ryssland är nya marknader. – Genom att vi på ett…

Spaning – LKAB närmar sig jordbruket

Ny teknik ska förädla järnmalmsavfall till fosfor och jordartsmetaller i ny pilotanläggning. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen? LKAB investerar i pilotanläggningar för att…

5G-nätet stärker lantbrukets konkurrenskraft

Nästa år lanseras femte generationens mobilnät (5G) Sverige. Snabbare uppkoppling betyder bättre konkurrenskraft för lantbruksföretagen. Insamlandet av information genom digitala lösningar i företagandet blir en…

Spaning – Uppkopplade bikupor

Uppkopplade bikupor ska ge bättre förståelse för binas levnadsmiljö. HSB hakar på trenden att rädda bina. HSB Living Lab och TietoEVRY har ett forskningsprojekt där…