Spaning – Dagens Industri inför klimatindex på börssidorna

Dagens industri publicerar numera utsläppstabeller för 124 börsnoterade bolag. Syftet är att belysa bolagens klimatarbete, hjälpa investerare och att utbilda läsarna.

Tidningen menar att de är först i världen med visa klimatindex på börssidorna. Nu är förhoppningen att fler internationella affärstidningar ska inspireras och göra det samma. Peter Fellman, chefredaktör på Dagens industri och affärsområdeschef för Di-gruppen, hävdar att hållbarhets- och klimatfrågor kommer att bli avgörande för investerares placeringsbeslut i framtiden.

I Di:s klimatindex kommer börsbolags verksamheter redovisas i tre områden: (1) direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget, (2) indirekta utsläpp från förbrukning av el, fjärrvärme och -kyla samt (3) indirekta utsläpp som inte inkluderas i område två. Det är enbart bolag som kommunicerar att de följer GHG-protokollet, den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser, och rapporterar sina utsläpp i scope som har inkluderats i utsläppstabellerna.

Jordmåns spaning

Positioneringskriget kring hållbarhet tar sig uttryck även i mediebranschen. Kommer detta initiativ påverka företag att mäta, rapportera och arbeta med att minska sin klimatpåverkan i högre utsträckning?

För att vara aktuell i positioneringen som pågår blir det allt viktigare för företag att kunna mäta och verifiera sina hållbarhetsaspekter. Möjligheten att välja bort parametrar som alkohol och vapen vid placeringsbeslut har vi sett tidigare. Di:s initiativ är ett tecken på att denna typ av valmöjligheter kommer att öka för att möjliggöra etiska placeringar. Ett annat exempel är PPM-fonder där det idag finns ett stort urval av alternativ att välja bort som till exempel uran, kol, GMO, spelbolag, pronografi etc.

Källor: https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/di-s-nya-satsning-klimatindex-pa-borssidorna/

https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-funkar-dagens-industris-klimatindex/

Spaning – Tysk finansieringsmodell för samman stad och land

Sedan år 2006 investerar aktiebolaget Regionalwert AG (RWAG) från sydvästra Tyskland i lokala företag som ägnar sig åt produktion, förädling och försäljning av mat på…

Spaning – Yara och IBM i datasatsning

Tillsammans ska de utveckla ett världsledande datasamarbete för nya insikter och ökad produktivitet i jordbruket. Yaras agrara spetskompetens och IBM som framstående leverantör av datakraft…

Spaning – CCS-teknik kan halvera koldioxidutsläppen

Genom tekniken Carbon Capture Storage (CCS) skulle Sverige relativt enkelt kunna halvera sina koldioxidutsläpp. Det visar nya forskningsstudier som har genomförts på Chalmers. CCS är…

Spaning – LKAB närmar sig jordbruket

Ny teknik ska förädla järnmalmsavfall till fosfor och jordartsmetaller i ny pilotanläggning. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen? LKAB investerar i pilotanläggningar för att…