Spaning – Crowdfunding för food-techsatsningar

På senaste tiden har vi spanat på två crowdfundingprojekt kopplat till foodtech.

Den ena handlar om närodlad handel (Farmly), som erbjuder en lösning för att öka handeln mellan jordbruksföretag och resaturanger. Det andra projektet handlar om landbaserad fiskodling av talipa (Nära & Naturlig). Det är Örebro universitets holdingbolags Oru Innovation och Region Örebro län som driver ett treårigt projekt kring framtidens matinnovationer och foodtech-satsningar där man lagt till ett finansieringsverktyg baserat på crowdfunding.

Jordmåns spaning

Denna typ av projekt får mycket positiv respons. Kommer vi att få se mer av detta när allt fler känner att de vill ”göra något” för klimat och miljö?
Källor:
https://oru.yougive.app,
https://www.naraochnaturlig.se/,
https://www.butikstrender.se/nu-kan-alla-finansiera-matinnovationerna/
https://www.linkedin.com/posts/mattias-djurstedt_crowdfunding-video-statup-activity-6795579712396644352-TyQP/