Spaning – CCS-teknik kan halvera koldioxidutsläppen

Genom tekniken Carbon Capture Storage (CCS) skulle Sverige relativt enkelt kunna halvera sina koldioxidutsläpp. Det visar nya forskningsstudier som har genomförts på Chalmers.

CCS är en välbeprövad teknik där man i första steget avskiljer koldioxid från en utsläppskälla. Därefter kan koldioxiden kondenseras till vätska och transporteras för lagring långt under havsbotten – på samma sätt som naturen själv lagrar olja och gas.

I början på nästa år startar Preem ett pilotprojekt där tekniken kommer att användas för att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil, det framgår av en annons i tidningen Land Lantbruk. Preems långsiktiga mål är att ha en fullskalig anläggning igång år 2025.

Jordmåns spaning

I nuläget kräver CCS-tekniken stora och dyra anläggningar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv fungerar den alltså främst på fasta installationer. Tekniken kräver dessutom mycket kylning, vilket i de flesta alla fall förutsätter sötvatten som är en bristvara på många platser. Även transporten och lagringen innebär ett möjligt hinder eftersom man vill undvika att den infångade koldioxiden ”rymmer”. Utöver detta är det även värt att poängtera att det lär kosta en hel del koldioxid att bygga dessa anläggningar. Det kommer med andra ord ta tid innan de faktiskt börjar bidra till minskade utsläpp. CCS-tekniken kan dock bli ett intressant alternativ när priset på koldioxidutsläpp ökar genom skatter, utsläppshandel, reglering eller dylikt.

Källa: https://www.landlantbruk.se/native/#/tekniken-som-kan-halvera-sveriges-co2-utslapp-5975ae13617f1.4jr4.8h6o.pc00

Spaning – LKAB närmar sig jordbruket

Ny teknik ska förädla järnmalmsavfall till fosfor och jordartsmetaller i ny pilotanläggning. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen? LKAB investerar i pilotanläggningar för att…

Minskad antibiotikaanvändning med svensk teknik

Företaget Agricams värmekameror som kan upptäcka och förebygga juverinflammation, går nu på export. Nordirland och Ryssland är nya marknader. – Genom att vi på ett…

Spaning – Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle. Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp…

Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.