Spaning – Broccoli med mindre svinn

För minskat matsvinn ska forskare i ett nytt projekt på SLU i Alnarp använda de delar av växter som i dag ratas för färskvarukonsumtion till att utveckla nya produkter till matlagning. Projektet kommer ha fokus på broccoli.

I Sverige används i dag ungefär en tredjedel av broccoliplantan medan resten plöjs ner. Målsättningen är att ge förutsättning för nya produkter som är klimatsmarta och hälsosamma, och som bidrar till bättre resurseffektivitet och livsmedelsförsörjning, säger professor Marie Olsson som leder projektet, i pressmeddelande.

Jordmåns spaning

Vägen mot ett mer hållbart matsystem handlar även om att ta tillvara delar som annars blir å kallade sidoströmmar, eller restprodukter, från befintliga odlingar av grönsaker. Att utveckla produkter och producera mer mat med mindre resurser ger vinster ur många perspektiv: ekonomi, miljö och hälsa. Just att det är ekonomiskt försvarbart är en förutsättning för att denna typ av utveckling ska realiseras.

Källa: https://www.ja.se/artikel/59583/nytt-projekt-fr-anvndning-av-hela-vxten.html

Spaning – Bakterier blir nytt protein med solenergi och koldioxid

Finska Solar Foods har utvecklat en metod för att tillverka proteiner utan vare sig djur eller grödor. Med hjälp av en viss typ av bakterier,…

Spaning – Växtbaserade livsmedel får inte kallas kött

Från 1 januari 2019 får inte livsmedel baserat på växter längre kallas kött i Missouri. Den nya lagen kan innebära både böter och fängelse för den som bryter emot den. Nu följer andra stater efter.

Lokal mat och dryck i fokus när LRF startar ny branschavdelning

Lokal livsmedelsförädling är en av de branscher inom de gröna näringarna där omsättningen ökat mest de senaste åren. Som en följd av detta bildades i…

Spaning – Skogen blir mat till fisken

Företaget Red Carpet Media från Umeå ligger bakom en ny film om hur fiskfoder kan bli mer klimatvänligt. Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum i…