Spaning – Blomstrande e-handel i trädgårdsbranschen

Det är högt tryck på trädgårdsbranschens e-handel där flera aktörer vittnar om en ökad efterfrågan på deras produkter. Odla.nu har sett fördubblad försäljning i mars och april, medan Wexthuset.com har ökat omsättningen i april med 90 procent jämfört med samma period förra året.

Säsongen har egentligen knappt börjat, men kunderna beställer redan hem grönska till sina balkonger, kolonier och trädgårdar. Det som säljs är i första hand ätbara produkter såsom grönsaker, bärbuskar, potatis, sättlök och fröer.

Men det är inte bara plantor och fröer som efterfrågas online. Det finns även en tydlig ökning i efterfrågan på växthus och alla sorters kringliggande produkter som krukor, jord, näring och växtlampor.

Jordmåns spaning

Det ökade intresset för trädgårdsodling har troligen flera förklaringar varav de rådande rekommendationerna kring social distansering är en. Men även den pågående och växande trenden med längtan tillbaka bidrar och gör steget kortare till just trädgårdsarbete. Förhoppningen är att det ökade intresset håller i sig framöver och att det kan leda till nya insikter om hur svårt det faktiskt är att få fram bra produkter. Här finns möjligheter för näringen att bidra med kunskapsöverföring.

Källa: https://www.svd.se/nu-klickar-fler-hem-gronskan-online