Spaning – Baltisk skogsfond öppnar för investeringar i de gröna näringarna

Nordnet erbjöd möjligheten att teckna aktier i Skogsfond Baltikum inför notering på NGM Nordic AIF. Globala megatrender indikerar att behovet av skogsråvara kommer öka med cirka 50% inom 10 år.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF). Fondens fokus ligger på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen där förvärvspriset är väsentligt lägre än i Sverige. Investeringshorisonten är åtta år samt riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare. Man beskriver skogsnäringen enligt nedan:

Följande globala megatrender indikerar att skogsråvaran kommer spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle:

  • Resursbrist ser ut att bli en följd av global befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard.
  • Klimatförändringar ger förändringstryck till att fasa ut fossila byggnadsmaterial som stål och betong, fossila engångsmaterial som plast samt fossila energikällor som olja och kol.
  • Omställning till förnybart kommer ske i den takt konsumenter, investerare och politiker tar alltmer hållbara beslut.

Jordmåns spaning

Det är intressant att se fonder som gör det möjligt för småsparare att investera i de gröna näringarna. Kan det komma fler?

Källa: https://www.nordnet.se/kampanjer/ipo/skogsfond-baltikum.html

Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.

Spaning – Skogen blir mat till fisken

Företaget Red Carpet Media från Umeå ligger bakom en ny film om hur fiskfoder kan bli mer klimatvänligt. Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum i…

Spaning – Löv basen för hållbara engångsprodukter

Förpackningsindustrin har ett stort jobb framför sig när det gäller att hitta framtidens hållbara förpackningar och särskilt alternativ för engångsmaterial. Leafymade AB (Uppsala) utvecklar och…

Spaning – Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle. Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp…