Spaning – Analys av matinköp

Mat.se har lanserat ett statistikcenter där kunden bland annat kan följa hur mycket tid de har sparat genom att e-handla, hur många kilo mat de sluppit bära hem, andelen svenskt och andelen ekologiska varor.

Jordmåns spaning

Ett intressant exempel på en ny tjänst som appellerar till kundens ökade matmedvetenhet. Att kunna benchmarka sig mot andra har troligen en triggande och bekräftande effekt för många. I spåren av en ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av sin identitet. Många har en väldigt bestämd uppfattning om vad man äter eller inte äter. Tekniken har potential att både förstärka och förbättra vårt beteende ock fortsätta utvecklas som hjälpmedel för mer individuella råd. På sikt kommer AI sannolikt att hjälpa oss att förstå vad vi som individer ska köpa/äta beroende på vilken preferens man vill maximera (som tex hållbarhet, hälsa eller annat).

Källa: https://news.cision.com/se/mat-se/r/mat-se-gor-statistik-rolig-och-vardefull-for-kunden,c2772748