Spaning – Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle.

Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp av solljus och några andra näringsämnen omvandlar koldioxid till energi och biomassa. Algbiomassa anses vara ett bra utgångsmaterial för produktion av olika biobränslen eftersom dessa mikroorganismer naturligt kan bilda och lagra stora mängder lipider som kan omvandlas till biodiesel. Dessutom kan kväve och fosfor som finns i kommunalt avloppsvatten återvinnas för att göda mikroalger, vilket innebär att biomassaproduktion och avloppsrening kan ske i samma process. Denna slutsats kan innebära nya sätt att producera hållbar energi som går att använda i som drivmedel.

Jordmåns spaning

Produktionen av alger lär öka och då inte bara som livsmedel som redan förutspåtts. Ytterligare en produkt som kan användas som biomassa är välkommet.

Källa: https://www.forskning.se/2019/03/12/svenska-mikroalger-producerar-biobransle-medan-de-renar-vatten/

Spaning – Skogen blir mat till fisken

Företaget Red Carpet Media från Umeå ligger bakom en ny film om hur fiskfoder kan bli mer klimatvänligt. Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum i…

Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.

Spaning – Löv basen för hållbara engångsprodukter

Förpackningsindustrin har ett stort jobb framför sig när det gäller att hitta framtidens hållbara förpackningar och särskilt alternativ för engångsmaterial. Leafymade AB (Uppsala) utvecklar och…

Spaning – Baltisk skogsfond öppnar för investeringar i de gröna näringarna

Nordnet erbjöd möjligheten att teckna aktier i Skogsfond Baltikum inför notering på NGM Nordic AIF. Globala megatrender indikerar att behovet av skogsråvara kommer öka med…