Spaning – Skogen blir mat till fisken

Företaget Red Carpet Media från Umeå ligger bakom en ny film om hur fiskfoder kan bli mer klimatvänligt. Björn Alriksson, forskare vid RISE Processum i Örnsköldsvik, berättar om forskningen som går ut på att hitta ersättningsprodukter till fiskmjöl och sojaprotein.

Dagens fiskmat består i huvudsak av soja från odlingar som bidrar till avverkning av regnskogar och fiskmjöl som gör att haven fiskas ut. Att ta fram ett fiskfoder som bygger på skogsråvara anses därför intressant. Det är RISE Processum och Framtidens bioraffinaderi i Örnsköldsvik som tagit fram metoden att från skogsråvara framställa protein som fiskar kan äta.

Jordmåns spaning

Här har vi ännu ett exempel på innovativ mat som i första hand inte är tänkt till slutkonsument utan i detta fall som djurfoder. Dessutom ytterligare ett exempel på ett nytt tillämpningsområde för skogen.

Från skog till mat from SP Processum on Vimeo.

Spaning – Löv basen för hållbara engångsprodukter

Förpackningsindustrin har ett stort jobb framför sig när det gäller att hitta framtidens hållbara förpackningar och särskilt alternativ för engångsmaterial. Leafymade AB (Uppsala) utvecklar och…

Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.

Spaning – Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle. Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp…

Spaning – Baltisk skogsfond öppnar för investeringar i de gröna näringarna

Nordnet erbjöd möjligheten att teckna aktier i Skogsfond Baltikum inför notering på NGM Nordic AIF. Globala megatrender indikerar att behovet av skogsråvara kommer öka med…