Samhällstrender som påverkar ditt företag

Jordmåns trendanalyser beskriver stora samhällstrender som påverkar din vardag. Vad betyder trenderna för det gröna näringslivets framtid? Hur har coronapandemin påverkat? Hur påverkas din bransch och ditt företag?

En av trenderna handlar om aktivism och politisering. Samtidigt som engagemanget för partipolitik minskar tenderar det allmänna intresset för ställningstagande i samhällsfrågor av olika slag öka.  Greta Thunbergs skolstrejker är ett exempel i tiden men också ett fenomen som sannolikt stärkt uppfattningen till påverkansmöjlighet bland unga och inspirerar till engagemang. Finns det strömmar i samhället som politiserar frågor som indirekt eller direkt koppar till din verksamhet?

Trenden med ökande geopolitiska motsättningar uttrycker sig genom eskalerande skeenden i vår omvärld. Sedan senhösten 2020 har det skett en stark prisutveckling på råvarumarknaden för jordbruksprodukter och insatsvaror delvis drivet av geopolitiska motiv. Det gröna näringslivet får en än viktigare roll att säkra livsmedelsförsörjningen. Geopolitikens ökade tillväxt leder till dämpad globalisering i och med att allt fler spelare försöker säkra sina tillgångar till energi, vatten och andra produktionsresurser för att befästa sina maktpositioner globalt, regionalt och lokalt. Detta kommer inte att ske konfliktfritt! Hur kan din verksamhet dra nytta av en hårdnande geopolitik på sikt?  Vilka eventuella negativa konsekvenser kan det få för verksamheten?

Bli först med det senaste! Läs alla nya trendanalyser här: https://jordman.nu/category/trendanalys/

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Statusskifte

Just nu pågår ett skifte som innebär att konsumenten allt oftare prioriterar brukande före ägande. Ägandet är inte längre automatiskt förknippat med hög status och kan över tid vara på väg bort

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Glokalisering

Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks som en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen och förstärks ytterligare

Trendanalys – Klimatanpassning är allt viktigare

Klimatförändringar i sig är mer eller mindre ett accepterat faktum i Sverige. Klimatförändringar och kraven på klimatanpassning påverkar förutsättningarna för jordbruket. Med ökad medierapportering och