Pandemins påverkan på det gröna näringslivet

Den 23 juni höll Jordmån ett uppskattat affärslabb om stora trender som påverkar det gröna näringslivet. Vi diskuterade bland annat vilken påverkan Coronapandemin har på företagen. En av deltagarna var Helena Richardsson, som driver ridskolan Stall Adam utanför Göteborg.

– En positiv effekt av Corona har faktiskt varit ökad tillgång på tillgänglig personal. Eftersom caféerna i stan har stängt är det fler som vill jobba i stallet. Vi har haft gott om vikarier, vilket känns tryggt och bra i pandemin, när vi inte visste hur många i personalen som skulle bli sjuka, berättar Helena Richardsson.

Helena Richardsson berättar också att till deras förvåning har ryttare inte blivit lika sjuka som tidigare år, så det har varit en stor efterfrågan på både privatlektioner och ridgrupper. Med mycket kort framförhållning har aktiviteterna blivit fullbokade.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

En av Jordmåns nya trendanalyser heter Samarbeta eller dö. Den handlar om att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Helena Richardsson beskriver vilken roll hon ser att Jordmån kan spela för att få till önskade samarbeten.

– Jordmån kan bidra till snabbare och enklare kontaktvägar för dagens stressade, otåliga hästföretagare. Mitt hästföretag, och många av mina kollegor i samma bransch, är i behov av att köpa in ganska många tjänster från närliggande jordbruksföretag, till exempel betesputsning, kantklippning, slåtter, vändning, pressning och gödselkörning. Jag skulle även gärna köpa in möjligheten att rida längs en åkerkant, eller skogsväg med tydliga riktlinjer och markanvändningsavtal för dessa, och köper även in stora mängder halm och havre.

Karta kopplar ihop företag

Jordmåns affärskarta vill föra samman människor, företag och idéer. Helena Richardsson ser stor möjligheter med det.

– Tänk så mycket enklare det vore att skapa hållbar ridturism och hemester för ryttare om man kände till exakt var i hemtrakten det fanns ledig kapacitet i till exempel våffelstugor, ridvägar och så vidare.

Hållbarhet och lokala cirkulära ekonomier

Helena Richardssons företag Stall Adam har sedan starten haft en tydlig miljöprofil. De försöker slippa transportera maskiner för att utföra körslor långa sträckor. Även foder och strö försöker de handla så nära som möjligt, förutsatt att det är bra kvalitet förstås.

–I januari 2018 invigdes våra solceller på stalltaket och vi marknadsför vårt varumärke som “Din miljövänliga ridskola”. Detta kan i förlängningen kanske även bli något för Jordmån att lyfta upp så att den konsument som vill boka en “Agriturismo” upplevelse, kan se vilka företag som ligger i framkant på värdeskalan hållbarhet och miljötänk. Annonsering är ett klumpigt sätt att sälja tjänster och bidrar inte så bra till de där biocirkulära ekonomierna som vi önskar uppnå. Därför behövs något annat och där kan Jordmån fylla en viktig funktion, säger Helena Richardsson.

Anmäl dig till Jordmåns affärskarta https://jordman.nu/karta/
Jordmåns trendanalyser https://jordman.nu/category/trendanalys/

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt är avgörande för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också oväntade samarbeten med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Utvidgad hållbarhet

I samhällsdebatten talas det alltmer om de tre delarna av hållbarhet; ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Tidigare fokuserades det främst på klimateffekterna men trenden är nu att debatten fortsätter att vidgas och nyanseras.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Coronapandemin gör också att denna längtan till det ursprungliga och ”normala” förstärks.