Optimism trots viss försvagning i index

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå.

Efterfrågan på entreprenadtjänster ligger kvar på en stabil hög nivå. Sannolikt upplever entreprenadföretagen också medvind från skogsnäringen. Det som dämpar uppgången hos entreprenadföretagen är utvecklingen av priser på insatsvaror, framförallt diesel.

Livsmedelstillverkning och förädling har överlag en positiv syn på konjunkturutvecklingen med en stabil och hög orderingång. Samtidigt har synen på prisutvecklingen kontinuerligt förbättrats sedan mätningarna började 2020 vilket sammantaget bidrar till att livsmedelsförädlarna bedömer en fortsatt lönsamhetstillväxt. På kategorinivå går dryckesbranschen starkt, alkoholfria drycker trendar och erbjuder dessutom andra försäljningskanaler än drycker som innehåller alkohol.

Rekoringar fortsätter att vara viktiga. Samtidigt väljer fler företag med egna gårdsbutiker att hålla öppet under längre perioder som en effekt av hemarbete. Småskaligheten innebär många gånger ineffektiva inköpsprocesser och dämpar synen på insatsvaror.

Hästnäringen ser fortsatt positivt på konjunkturen, särskilt den höga efterfrågan på hästrelaterad konsumtion vilket leder till generellt god prisbild på varor och tjänster för hästföretagarna.  Även om lönsamheten påverkas av fortsatt höga foderpriser ser man mindre negativt på dem jämfört med andra branscher, något som är kopplat till hästens höga förädlingsvärde jämfört med andra djurslag.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/05/overlag-starkt-konjunktur-gront-naringslivsindex/

Animalieindex återhämtar sig

Animalieindex återhämtar sig efter fallet i kvartal 1, men stannar på negativa 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året.  Grisföretagen ser positivt…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

Optimismen i skogsbruket ökar. Skogsbruksindex fortsätter öka under andra kvartalet och ligger nu på 117. Skogsbruksindex visar på en allt starkare konjunktur under det senaste…

Grönt näringslivsindex: Högsta siffran hittills

Grönt näringslivsindex steg under andra kvartalet till 104, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började 2020. Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård…

Växtodlarna negativa i inledningen av säsongen

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Under inledningen av andra kvartalet 2021 avviker dock växtodlarnas syn från totalindex. En fortsatt negativ syn på prisbilden för insatsvaror drar ned en i övrigt positiv syn på konjunkturutvecklingen. Sedan kvartal 1 har…