Ligg steget före

Digitalisering och teknikutveckling skapar snabba skiften som påverkar ditt företag och dina affärer på flera plan. Det kan vara svårt att hålla koll på allt som händer och framförallt att hinna sätta saker i sitt sammanhang och förstå hur det påverkar just din verksamhet. Jordmån vill göra det enklare för dig att hålla koll och se möjligheter. Registrerar du dig i Jordmån får du dessutom tillgång till vassa analyser av utvecklingen som pågår.

Spaning – Europas största fabrik för växtbaserat kött

Brittiska företaget Plant & Bean kommer att anlägga en helt ny fabrik i Boston, Lincolnshire i Storbritannien som med sina 263 000 kvadratmeter kommer att…

Spaning – Slaktkedjan digitaliseras

Gotland Grönt Centrum har fått finansiering för att utveckla Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur i samarbete med Gotlands slakteri, Lantbrukare och Hencol, ett digitalt…

Om Grönt näringslivsindex

GRÖNT NÄRINGSLIVSINDEX är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö,…

Grönt näringslivsindex, sammanfattning fjärde kvartalet 2020

Grönt näringslivsindex ligger i kvartal 4 på en positiv nivå, det har ökat från 99,4 under kvartal 3 till positiva 102,6 i kvartal 4.  Konjunkturläget kvartal 4 har höjts i…

Återhämtning av konjunkturen för förädling och tjänster

NEDGÅNGEN I KVARTAL 3 för förädling och tjänster är nu återhämtad och branschen ser positivt på konjunkturen. Det är främst entreprenad, som står för en…

Växtodlarnas syn på konjunkturen vänder uppåt

VÄXTODLARNAS SYN PÅ konjunkturen vänder i början av kvartal 4 uppåt igen efter avslutad skörd och stannar på svagt positiva 101,5. Bland vallodlarna ser vi…

Stigande index för animaliebranschen men det skiljer sig åt mellan inriktningarna

ANIMALIEINDEX ÅTERHÄMTAR SIG kvartal 4. Konjunkturutvecklingen inom mjölk och fjäderfä är positiv medan en försvagning kan noteras bland ägg- och grisproducenter. En mer dämpad syn…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

TRÄDGÅRDSNÄRINGEN UPPVISAR FORTSATT STYRKA under början av kvartal 4 och ligger nu på ett index på hela 117. Produktionen har utvecklats bra under hela året…