Ligg steget före

Digitalisering och teknikutveckling skapar snabba skiften som påverkar ditt företag och dina affärer på flera plan. Det kan vara svårt att hålla koll på allt som händer och framförallt att hinna sätta saker i sitt sammanhang och förstå hur det påverkar just din verksamhet. Jordmån vill göra det enklare för dig att hålla koll och se möjligheter. Registrerar du dig i Jordmån får du dessutom tillgång till vassa analyser av utvecklingen som pågår.

Grönt näringslivsindex: Fortsatt nedgång

Priset på insatsvaror fortsätter att slå rekordhårt. Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på…

Växtodling: Fallet i index dämpas

Fortsatt höga priser på insatsvaror sänker synen på konjunkturen bland växtodlarna. Det snabba fallet under 2021 ser ut att dämpas något. Konjunkturläget är emellertid på…

Trädgård: Fortsatt nedåt för trädgårdsnäringen

Trädgårdsindex fortsätter att falla i kvartal 1 till rekordlåga 90. Inledningen av året är försäsong för många produktionsinriktningar vilket gör dem extra sårbara för kostnadsutvecklingen…

Animalier: Dämpat fall för animalieindex

Animalieindexets fall från det förra kvartalet har dämpats. Index sjunker från 76 till 75 och hamnar en knapp enhet under det förra kvartalet. Även om…

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men dyra insatspriser fortsätter oroa

Indexet för förädling och tjänster sjunker med knappt två enheter och dyker därmed inte lika kraftigt som under förra kvartalet. Efterfrågan är överlag stor men…

Skogsbruk: Skogsbruksindex sjunker kraftigt

Index för skog gör sin största nedgång hitintills, med 8 enheter, till 106. Det hamnar därmed strax under kvartal 1, 2021. Trots detta är skogbrukssindex…

Spaning – Ny metod för att fånga upp koldioxid

Den traditionella, dyra och energikrävande processen kring koldioxidinfångning kan snart ersättas med ny kommersiell metod för att samla in koldioxid. Än så länge används den…

Spaning – Nu får du dela energi med din granne!

Från och med 1 januari 2022 finns det möjligheter för delning av energi för överföring av lokal förnybar energi. Det innebär att en solcellsproducent kan…