Ligg steget före

Digitalisering och teknikutveckling skapar snabba skiften som påverkar ditt företag och dina affärer på flera plan. Det kan vara svårt att hålla koll på allt som händer och framförallt att hinna sätta saker i sitt sammanhang och förstå hur det påverkar just din verksamhet. Jordmån vill göra det enklare för dig att hålla koll och se möjligheter. Registrerar du dig i Jordmån får du dessutom tillgång till vassa analyser av utvecklingen som pågår.

Om Jordmåns trendanalyser

Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv - som styr vad som sker med ditt företag? Känns det omöjligt…

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Trendbeskrivning Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så…

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trendbeskrivning I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd…

Trendanalys – Race to Trace

Trendbeskrivning Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan.…

Trendanalys – Glokalisering

Trendbeskrivning Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar…

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Trendbeskrivning Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med…

Trendanalys – Finns i sjön

Trendbeskrivning Generering samt analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett…

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar (IoT) kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt…