Ligg steget före

Digitalisering och teknikutveckling skapar snabba skiften som påverkar ditt företag och dina affärer på flera plan. Det kan vara svårt att hålla koll på allt som händer och framförallt att hinna sätta saker i sitt sammanhang och förstå hur det påverkar just din verksamhet. Jordmån vill göra det enklare för dig att hålla koll och se möjligheter. Registrerar du dig i Jordmån får du dessutom tillgång till vassa analyser av utvecklingen som pågår.

Spaning – Svenska kemister gör smör av el och koldioxid

Kemisterna Anders Lorén och Marcus Vestergren gör matfett av elenergi och koldioxid. Anledningen till att det är just fett man valt förklaras med att det…

Spaning – Djurtech-appen Prevet tar in kapital

Veterinärkostnaderna har växt med över 40 procent de senaste sju åren, vilket till stor del beror på bristande dokumentation. För att komma runt detta uppfann…

Grönt näringslivsindex: Fortsatt positivt

De gröna näringarna ser fortsatt positivt på konjunkturen och upplever god efterfrågan. En dämpande faktor är priserna på bland annat foder. Det gröna näringslivet mår…

Fortsatt positivt för Förädling och tjänster

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…