Ligg steget före

Digitalisering och teknikutveckling skapar snabba skiften som påverkar ditt företag och dina affärer på flera plan. Det kan vara svårt att hålla koll på allt som händer och framförallt att hinna sätta saker i sitt sammanhang och förstå hur det påverkar just din verksamhet. Jordmån vill göra det enklare för dig att hålla koll och se möjligheter. Registrerar du dig i Jordmån får du dessutom tillgång till vassa analyser av utvecklingen som pågår.

Vinnova satsar på framtidens mat

Potentialen för matproduktionen att bidra till en hållbar framtid är stor. Innovationstakten måste öka och därför gör Vinnova nu en satsning på lösningar som förbättrar…

Växtodlarna negativa i inledningen av säsongen

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Under inledningen av andra kvartalet 2021 avviker dock växtodlarnas syn från totalindex. En fortsatt negativ syn på prisbilden för insatsvaror drar ned en i övrigt positiv syn på konjunkturutvecklingen. Sedan kvartal 1 har…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Indexet för trädgårdsnäringen ökar med två enheter under kvartal 2, och landar på ett starkt positivt 114. Prydnadsväxter, växthusgrönsaker och frukt är mycket positivt inställda till konjunkturen. Även bär…

Grönt näringslivsindex: Högsta siffran hittills

Grönt näringslivsindex steg under andra kvartalet till 104, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började 2020. Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

Optimismen i skogsbruket ökar. Skogsbruksindex fortsätter öka under andra kvartalet och ligger nu på 117. Skogsbruksindex visar på en allt starkare konjunktur under det senaste…

Animalieindex återhämtar sig

Animalieindex återhämtar sig efter fallet i kvartal 1, men stannar på negativa 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året.  Grisföretagen ser positivt…

Optimism trots viss försvagning i index

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Efterfrågan på entreprenadtjänster ligger kvar på en stabil hög nivå. Sannolikt…

Spaning – Crowdfunding för food-techsatsningar

På senaste tiden har vi spanat på två crowdfundingprojekt kopplat till foodtech. Den ena handlar om närodlad handel (Farmly), som erbjuder en lösning för att…