Här är trenderna som kan påverka ditt företag

Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv – som styr ditt företag? Känns det omöjligt att hålla koll på allt som sker? Tänk om. Du kan planera för det oväntade.
Vi har gjort analysen.
Läs mer om varje trend här https://jordman.nu/category/trendanalys/

 

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt nya förutsättningar, både som möjligheter och som källa till risk.

Trendanalys – Det svänger på råvarumarknaden

De senaste 10-20 åren kännetecknas av stor prisrörlighet på jordbrukets råvaror. Prisrörligheten är stor för såväl insatsvaror som produktionens varor.

Trendanalys – Längtan tillbaka

Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle.

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.