Om Jordmåns trendanalyser

Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv – som styr vad som sker med ditt företag? Känns det omöjligt att hålla koll på allt som sker? Tänk om. Det går att planera för det oväntade.

Genom att observera och förstå vad som redan händer får man en indikation på förutsättningarna i framtiden och kan därmed påverka sitt riskfönster. Våra trendanalyser har som syfte att ge dig som företagare inom de gröna näringslivet en snabb överblick på ett urval av större samhällstrender som redan nu eller på sikt kommer att forma den framtida verkligheten. Detta är tänkt som ett snabbspår och översikt som ett komplement till din egen djuplodande kunskap om trenderna för din specifika produktions- eller tjänsteinriktning.

Respektive översikt presenteras i form av en s-kurva. Trendkortet innehåller också ett antal frågor till dig som företagare som stöd för bedömning om trenden är relevant för din verksamhet eller inte. Dina svar på frågorna bör ge en riktning till hur du kan möta trenden.

En s-kurva används ofta för att illustrera trenders livscykel. Processen från att en trend accepteras till att den förkastas eller blir en norm bildar en kurva. S-kurvan illustrerar också varaktigheten och utbredningen av en trend.

Även om tidsperspektivet varierar beroende på trend så följer utvecklingen ett liknande förlopp: det börjar med en skymt av trenden, någonting introduceras som en konkret produkt eller ett fenomen. Detta något vinner popularitet eller acceptans vilket ger upphov till en försiktig tillväxt som efter att en viss kritisk massa hakar på trenden uppnår snabb tillväxt för att sedan plana ut när trenden mognat och populationen som är en del av trenden når sitt max. Efter det är trenden ingen trend längre utan en del av den ordinarie verkligheten och mer en norm.

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Trendbeskrivning Informationsöverflöd präglar vår samtid och det finns inga indikatorer på att det skulle minska. Allt färre orkar läsa, och än mindre ta till sig,…

Trendanalys – Gig-ekonomin

Trendbeskrivning Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast…

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar (IoT) kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt…

Trendanalys – Längtan tillbaka

Trendbeskrivning Längtan till det ursprungliga, naturliga och lantliga har blivit allt starkare, delvis som en motreaktion mot vårt mer uppkopplade, urbana och globala samhälle. Längtan…