Minskad antibiotikaanvändning med svensk teknik

Företaget Agricams värmekameror som kan upptäcka och förebygga juverinflammation, går nu på export. Nordirland och Ryssland är nya marknader.
– Genom att vi på ett unikt sätt tidigt kan upptäcka skadliga sjukdomar förbättrar vi djurhälsan samtidigt som vi kan minska användandet av antibiotika. säger Ellinor Eineren, VD för Agricam.

– Vi har varit ett utvecklingsbolag länge. Det har tagit tid att bygga produkten och att bygga ett system som verkligen kopplar ihop den tekniska delen med veterinärkunskap och rådgivning så att lantbrukarna får till gång till ett helt koncept som ökar och effektiviserar mjölkproduktionen,

Agricams värmekameror mäter juvrets yttertemperatur och kan upptäcka förstadier till mastit tre till fyra dagar tidigare än annars. På så sätt förebyggs sjukdomen och lantbrukaren kan behandla mjölkkon på naturlig väg och ofta slippa använda antibiotika. Systemet är beröringsfritt och fungerar både på ekogårdar och konventionellt hållna mjölkkor.

Bild från värmekamera

 

Systemet samlar dagligen data om varje enskild kos temperatur. Har en ko har en förhöjd temperatur skickas en larmlista automatiskt till mjölkplatsen i realtid och kon kan behandlas omgående. Varje gård får också ett åtgärdsförslag utifrån just det lantbrukets speciella förutsättningar.

Agricams kamerasystem

– Vi har knutit till oss kompetens inom bildbehandling och mjukvaruutveckling från Linköpings universitet samt veterinärer för att hela tiden utveckla våra tjänster och produkter så att de verkligen kan användas. Det finns ju ingen vits med ett sensorföretag om du inte kan göra någon med informationen du samlar in, säger Ellinor Eineren.

Teknik på export

Agricam har i dagsläget påbörjat sin internationaliseringsresa och förra året installerades företagets värmekameror på en megafarm i Ryssland. Andra marknader som företaget ser som intressanta är Kina och USA, som också har många lantbruk med storskalig produktion.

– Den utländska marknaden är absolut intressant, men vi måste förstå hur kunder i andra länder tänker och vad de vill ha. Om man har en annan inställning till antibiotikaanvändning måste vi bli experter på att förklara varför man ska göra saker på vårt sätt, säger Ellinor Eineren.

– För en person som jobbar bara några månader på en gård måste vi skapa incitament, och vi tittar till exempel på att skapa program där mjölkaren ser resultatet direkt av sitt arbete.

Ellinor Eineren konstaterar att Agricam här tittar mot ”gamifying”, som exempelvis på ett enkelt och kul sätt ska kunna visa att i och med att man har smort så många kossors juver så har det resulterat i så många liter mer mjölk.

Teknik blir helt koncept

– Digitaliseringen av lantbruken är här för att stanna. Vår utmaning är att vi går från att ha levererat teknik till att leverera ett helt koncept där det ska bli ännu enklare att analysera och följa upp data så att alla kan utföra systemets instruktioner, oavsett språk och förkunskaper.

Nyligen sålde Agricam sitt system till ett forskningsinstitut på Nordirland och har därmed hittat ytterligare ett kundsegment.

– I och med att vi hittar nya kunder och nya produkter räknar vi med att kunna omsätta kring 20-30 miljoner på den svenska marknaden inom tre års tid. Vår försäljning kom igång 2016 och sedan dess har vi växt gradvis och nu har företaget kommit till en punkt när vi ser att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi, avslutar Ellinor Eineren.