Lokal mat och dryck i fokus när LRF startar ny branschavdelning

Lokal livsmedelsförädling är en av de branscher inom de gröna näringarna där omsättningen ökat mest de senaste åren. Som en följd av detta bildades i mars en ny branschavdelning, LRF Lokal mat&dryck. Målet är att arbeta för den svenska måltiden och lyfta den lokala livsmedelsförädlingen av mat, dryck och honung.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Trendbrott: Den svenska bondens andel av matkronan ökar

Begreppet matkronan avser konsumenternas livsmedelsinköp från butiker och webbhandel och beskriver hur stor andel av det konsumenterna lägger på livsmedel som marknadsaktörerna tar del av. Under 2017 ökade den svenske bondens andel vilket är att betrakta som ett trendbrott.