Konsumenternas krav på miljövänligt möts med ny teknik

Maskinutveckling för ekologisk odling, det är ledstjärnan för Gothia redskap.
– Visionen är att våra maskiner kan minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Hedestad, VD för Gothia redskap.

Inte sällan ger det egna behovet upphovet till en ny produkt och i slutänden ett nytt företag. Så var det för lantbrukaren Lars Askling, som odlade ekologisk spannmål på gården utanför Linköping redan i mitten av 1970-talet. För att lösa problemen med ogräset, som alltså inte kunde sprutas bort, testade Lars att bredda radavstånden och bekämpa ogräset mekaniskt genom att hacka det. Eftersom han inte tyckte att det fanns någon bra hacka på marknaden beslutade han sig för att utveckla en egen. Det lade på 1980-talet grunden till företaget Gothia Redskap, där den egenutvecklade jordbruksmaskinen System Cameleon är grunden.

Lars Askling är idag ansvarig för produktutvecklingen inom företaget och VD-stolen övertogs av Johan Hedestad för cirka tre år sedan. Han konstaterar att marknaden för det ekologiskt odlade har ökat, inte bara i Sverige.

– Det är vi konsumenter som är motorn i denna utveckling, och allt fler får upp ögonen för att vi inte kan fortsätta utarma jorden. I framtiden vill vi dra nytta av dels förbättrade grödor, dels av teknikutvecklingen så att vi kan tillbringa mindre tid i traktorerna genom att göra många moment samtidigt. Det sparar diesel, tid och pengar, säger Johan Hedestad.

Gothia säljer till såväl ekologiska som konventionellt odlande jordbrukare eftersom System Cameleon är ett koncept som kan anpassas efter kundens önskemål.

– Jämför till exempel med en såmaskin som används en till två gånger per år. Vårt system är ett system med olika moduler som man väljer efter behov. Man kan använda Cameleon till många olika fältarbeten men gödningsmyllning, sådd och radhackning är de huvudsakliga, säger Johan Hedestad.

En ekonomisk fördel är alltså att kunden kan bestycka maskinen efter hand och därmed sprida investeringstillfällena. Man kan till exempel börja med att investera i en hacka för att senare köpa till en så-modul, eller växa i olika arbetsbredder.

Mässor och sociala medier

Sedan några år tillbaka exporterar Gothia sitt system till andra länder, via distributörer, bland annat Danmark, Norge Finland, Estland, Tyskland och England. Cirka 70 procent av försäljningen är export. För att hitta nya kunder ställer Gothia ut på de stora internationella mässorna men Johan Hedestad menar att det är minst lika viktigt att synas i sociala medier.

”Det är gamla fördomar att lantbrukare inte håller på med datorer.”

– Det är ett väldigt snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till personer/kunder som delar våra inlägg.

Den nya generationen lantbrukare tillbringar mycket tid vid datorn och använder den som ett verktyg för att driva sina företag effektivt.

Ökad digitalisering

Johan Hedestad och Gothia planerar att öka produktionen med 50 procent under 2019, genom att arbeta med olika produktionseffektiviseringar och att återinvestera resultatvinster i bolaget.

– Vi växer organiskt och det tar tid för ett företag med ett så högt förädlingsvärde att växa snabbt, vilket är en viktig konkurrensfaktor. Många av de stora aktörerna tittar nu på eko och de har många ingenjörer och ekonomiska muskler, säger Johan Hedestad.

Han märker ett tydligt intresse från andra länder att ställa om till ett mer ekologiskt jordbruk, vilket naturligtvis gynnar Gothia.

– Just nu deltar vi dessutom i ett treårigt EU-projekt som syftar till att öka digitaliseringen inom jordbruket och vår Cameleont. Det lär inte dröja innan vi kan köra förarlöst.