Konjunkturen för förädling och tjänster försämras kraftigt

INDEXET FÖR FÖRÄDLING och tjänster sjunker kraftigt jämfört med kvartal 2, från 103,7 till 94,8.

Det är främst entreprenad, som står för en stor andel av omsättningen, som drar ner indexet. För entreprenad är det oron för ökade dieselpriser samt att det varit och är svårt att rekrytera säsongspersonal som påverkar indexet negativt. Både efterfrågan och lönsamheten upplevs som god.

Livsmedelstillverkning och förädling har också en försämrad syn på konjunkturen och även här är det främst oron för stigande priser på insatsvaror som drar ned indexet. Såväl nöt- som griskött har blivit dyrare.

Konjunkturen upplevs som förvånansvärt god med tanke på covid-19-pandemin som annars har slagit hårt mot just den produktionsinriktning som har hotell-, restaurang- och cateringnäringen (HORECA) som primär kundgrupp. Sannolikt har man hittat andra vägar till konsumenten, det ökade intresset för närproducerat kan ha spelat stor roll.

Hästnäringen upplever stärkt konjunktur i början av kvartal 3. Årets semestrande i Sverige har ökat intresset för privatlektioner och turridning som kompenserar för bortfall av internationella kunder. Hästföretag vittnar, tvärtemot vad man befarade förra kvartalet, om en stor inhemsk efterfrågan av deras tjänster trots covid-19-pandemin. Lönsamheten bedöms vara stabil.

Entreprenad samt livsmedelstillverkning och förädling bedömer lönsamheten för de kommande tre månaderna som god, och den upplevs som bättre än för ett år sedan.