Spaning – Kinesisk plattform för färska varor direkt från bonden

Det kinesiska företaget Tongcheng Life har fått finansiering för en webbplattform där slutkonsumenten kan beställa varor direkt från primärproducenten.

Plattformen finns i WeChat, Kinas superapp som mer än en miljard kineser använder. Potentiella kunder sätts ihop i community-baserade grupper för att köpa i bulk. Tongcheng levererar sedan produkterna till sammankopplade lokala butiker där köparna kan hämta dem i “smarta skåp”.

Genom att skapa bulkköpsgrupper hålls priserna ned för konsumenterna. Samtidigt förbättrar det avkastningen för bönderna genom att eliminera flera mellanhänder som vanligtvis är involverade i att få färska produkter till stormarknadshyllorna.

Jordmåns spaning

Ett gott exempel på hur digitaliseringen kan förflytta primärproducenten närmare slutkonsumenten. Lite som reko-ring goes komplett e-handel. Denna typ av community-baserad handel är populärt sedan tidigare i Kina men Tongcheng är först att applicera det i jordbruket. Naturligtvis finns bättre underlag att bunta ihop kunder till bulkköp i Kina än här men det borde ändå vara intressant att titta närmare på.

Källa: https://agfundernews.com/chinese-produce-platform-tongcheng-life-closes-200m-series-c-round-led-by-livestreaming.html?utm_source=AgFunder+Updates&utm_campaign=d035a95d88-EMAIL_CAMPAIGN_6_4_2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b0bb00edf-d035a95d88-98636505&goal=0_7b0bb00edf-d035a95d88-98636505