Internationella aktörer leder utvecklingen

Den amerikanska investeringsplattformen Agfunder har under de senaste fem åren noterat ett kraftigt inflöde av nya företag och stärkt investerarintresse inom agtech. Begreppet spänner över en rad olika områden som förväntas ha stor betydelse för konkurrenskraften i det nya marknads-och teknologilandskap som formar framtidens matproduktion.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Växthus vs Container: Hur ser kalkylen ut?

Jordmån har jämfört kalkylerna för växthusodling och containerodling. I grundscenariot når växthuskalkylen break-even vid ett pris motsvarande 12,50 kr/basilikaenhet. Motsvarande nivå i containersystemet är 13,30…