Internationella aktörer leder utvecklingen

Den amerikanska investeringsplattformen Agfunder har under de senaste fem åren noterat ett kraftigt inflöde av nya företag och stärkt investerarintresse inom agtech. Begreppet spänner över en rad olika områden som förväntas ha stor betydelse för konkurrenskraften i det nya marknads- och teknologilandskap som formar framtidens matproduktion.

Innovativa odlingsmiljöer (Novel farming systems) är ett sådant område. Under 2017 mer än fördubblades investeringsvolymerna till motsvarande 6 procent av de totala investeringarna i agtech-sektorn.

Utvecklingen leds av internationella aktörer men vilka är de? Jordmån har gjort ett nedslag bland några tongivande företag som utmanar den etablerade trädgårdsnäringen med högteknologisk odlingsdesign och har det gemensamt att de vill flytta produktionen närmare konsumenten i urbana områden.

Olika affärskoncept

Areofarms – världens idag största vertikala odlingsanläggning

Under våren 2016 öppnade Aerofarms en produktionsanläggning i Newark, New Jersey. IKEA är en av investerarna som stödjer jättesatsningen. På en yta motsvarande närmare 6 400 kvadratmeter beräknas 900 000 kg av småbladiga grönsaker och örter produceras. En skörd närmare 140 kg per kvadratmeter uppnås genom en vertikal odlingsdesign som sträcker sig 10 meter i höjdled. Istället för solljus används LED-belysning och för att optimera vattenförbrukning och användning av näringsämnen odlas växterna i en dimma, s.k. aeroponik. Odlingen är utrustad med sensorer som kan samla över 30 000 datapunkter som generar algoritmer så att produktionsförloppet kan detaljstyras. På så vis optimeras inte bara biomassaproduktion utan det går också att uppnå specifika smakpreferenser för utvalda sortiment.

Plenty – globala ambitioner

Plenty är företaget med globala ambitioner som bara under de senaste åren fått över 200 miljoner dollar från flera välkända investerare, däribland Jeff Bezos som är grundare av Amazon.com. Det finns långt gångna planer på att upprätta en vertikal odlingsanläggning utanför Seattle på närmare 1 hektar, men de globala tillväxtplanerna är mer utmärkande. Under de närmaste åren planeras närmare 300 anläggningar i eller i närheten av större kinesiska städer med syfte att tillgodose den kinesiska medelklassen med säker ekologisk mat. I syfte att stärka sin position på den kinesiska marknaden har Plenty certifierat sin produktion som ekologisk, något som är möjligt i USA trots att grödorna inte växer i jord utan i näringslösning (en certifiering som inte är möjlig i Europa på grund av regelverket). Fokus ligger inledningsvis på produktion av småbladiga grönsaker men Plenty har en tydlig målsättning att bredda produktutbudet. I Wyoming finns bland annat en testanläggning där odlingsprocesser för över 300 olika sorters grödor testas.

Freight farms säljer värdet av mobilitet

”Shipping the farm not the produce” är utgångspunkten för Freight Farms affärsmodell. Företaget startades i Boston och idén bakom konceptet med vertikala odlingsmiljöer i containersystem uppstod med insikten om stadens låga självförsörjningsgrad av livsmedel. Containerlösningen gör det möjligt att skapa odlingsmiljöer där efterfrågan finns. I dagsläget finns närmare 200 containerlösningar i drift. Freight Farm har även introducerat sitt koncept i de nordiska länderna via säljagenten FutuFarm som bland annat har ett kontor utanför Halmstad. Se kalkylen här.

FutuFarm introducerar containerodling i Norden

I Europa finns i dagsläget ett 10-tals containerodlingar. FutuFarms vill nu introducera sådan odling också i Sverige. Efter trettio år inom reklam och media var…

Växthus vs Container: Hur ser kalkylen ut?

Jordmån har jämfört kalkylerna för växthusodling och containerodling. I grundscenariot når växthuskalkylen break-even vid ett pris motsvarande 12,50 kr/basilikaenhet. Motsvarande nivå i containersystemet är 13,30…

Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

12 miljoner krukor på 2 hektar

"Vi känner av att det är något som händer nu och stadsodling är väldigt hajpat, men de som väljer att köpa från stadsodlingar väljer på andra premisser än de gamla vanliga som kvalitet och pris".