Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Urbana odlingssystem har idag begränsningar när det gäller vilka grödor som kan odlas. I dagsläget odlas mest småbladiga grönsaker och örter. Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig