Grönt näringslivsindex: Fortsatt positivt

De gröna näringarna ser fortsatt positivt på konjunkturen och upplever god efterfrågan. En dämpande faktor är priserna på bland annat foder.

Det gröna näringslivet mår bra och ser överlag positivt på konjunkturen, trots fortsatt pandemi.

Trädgårdsbranschen fortsätter att ligga i topp och går in i 2021 med ett betydligt bättre konjunkturläge än 2020. Även skogsnäringen ökar kraftigt och är nu starkt positiva. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer som gynnas av en global trävarumarknad i medgång.

Hästnäringen ser just nu också mycket positivt på efterfrågan. Efterfrågan på hästar är stor och det finns indikationer på att aveln ökat under pandemin. Internetauktionerna har lockat många intressenter och den ökande efterfrågan på häst har bidragit till en positiv prisutveckling.

Sämre går det för animalieindex, som faller kraftigt. Det är framför allt priserna på foder som bekymrar. Mjölk, nötkött samt fjäderfä ser negativt på konjunkturen, gris däremot har en positiv syn. Trots att det överlag går bra för mjölken just nu, påverkar de stigande foderpriserna branschens syn på konjunkturen.

Generellt för alla branscher är det priserna på insatsvaror som foder, diesel och gödning, som drar ned indexet.

Läs hela rapporten
”Grönt näringslivsindex: Hög framtidstro – men dyrare insatsvaror – LRF”

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…