Trendanalys – Gig-ekonomin

Trendbeskrivning

Allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Denna form är fortfarande vanligast men trenden från traditionella jobb med fast anställning till mer tillfälliga jobb börjar få en allt större inverkan på arbetslivet. Spannet går från att hämta skräp hos någon och ta det till återvinningen till avancerad IT-utveckling.

För merparten som finns i i gig-ekonomin är detta den huvudsakliga sysselsättningen, endast en mindre del har det som ett komplement till det vanliga arbetet. En ny fragmenterad arbetsmarknad växer fram vilket i sin tur kan leda till ökande klyftor i samhället.

Placering på trendkurvan

Gig-ekonomin är inget nytt fenomen i sig, det har funnits i form av dagsarbeten och är en naturlig utveckling av etableringen av tex bemanningsföretagen under 90-talet. Tekniska förutsättningar finns redan för ”arbetsgivare” och giggare att mötas och trenden har potential att få rejäl direkt påverkan på arbetskraftsutbudet till DGN – i princip en app-utveckling bort. En eventuell lågkonjunktur med ökad arbetslöshet i kombination med att nyanlända kan hitta inkomst utan fast anställning i princip från start gör också att det finns potential för fenomenet att accelerera i närtid. När plattformarna mognat kommer trenden att plana ut, troligtvis inom 2-5 år.

Trendens betydelse för det gröna näringslivet

Gig-ekonomin som trend ger möjlighet att lättare köpa tillfällig arbetskraft, både kvalificerad (t.ex. rådgivning, teknikutveckling etc.) och mindre kvalificerad arbetskraft. Den har även betydelse för den gröna entreprenören som kan sälja sin egen överkapacitet inom och utom branschen.

Ett nytt yrke är ”Gig-managers” som underlättar matchningen mellan uppdragsgivare och ”giggare”. Med gig-ekonomin följer också en mindre förutsägbar privatekonomi och ett potentiellt minskat utrymme för konsumtion. Det kan slå mot mervärden och nischprodukter från DGN.

 

Vill du ladda ned våra samlade trendanalyser? Registrera dig på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Spetskompetens och specialisering

Frihandel och ökad digitalisering har redan ökat specialiseringen i världsekonomin. Digitaliseringen och artificiell intelligens spås få en massiv inverkan på framtidens arbetsliv.

Trendanalys – Samarbeta eller dö

Betydelsen av att samarbeta och samverka strategiskt blir alltmer relevant för att utvecklas och överleva. Samarbeten med företag i den egna värdekedjan men också med företag utanför den traditionellt naturliga sfären blir allt vanligare.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Med huvudet i molnet

Digitalisering av fysiska och biologiska processer i lantbruket leder till att en stor mängd data nu tillgängliggörs digitalt vilket spås omdana jordbruket i grunden.