Riskbenägenhet avgörande vid val av positionering

Del tre i vår artikelserie om riskhantering. Vad är en rimlig avvägning mellan risk och avkastning? Det finns inte alltid uppenbara nyckeltal som kan indikera att förväntad avkastning står i proportion till investeringsrisken. Att hitta en rimlig avvägning mellan risk och avkastning handlar då om positionering och strategiskt fokus utifrån företagets egna förutsättningar.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Riskhantering ökar lönsamheten

Del ett i en artikelserie om tre om riskhantering. För lantbruksföretagare blir det allt viktigare att arbeta med strategisk riskhantering. För riskerna både ökar och ändrar karaktär.

Riskhantering i praktiken

I vår artikelserie om riskhantering har det nu blivit dags för del två -  riskhantering i praktiken. Jordmån ger dig fem steg till aktiv riskhantering.