Riskhantering

Riskhantering blir en allt viktigare aspekt av företagandet. Inte bara för att det är angeläget att hålla koll på och vara redo för vad som kan orsaka problem för företaget utan också för att se och förstå vad som händer när företaget förändrar sin affärsmodell och tar en ny position i värdekedjan.

Inga artiklar hittades.