Spaning – Sverige och Europa riskerar halka efter i digitaliseringen

Tilldelningen av spektrum för 5G-nätverk i Sverige och Europa kommer för sent och är för dyr anser flera experter. Utan spektrum blir det inga nya mobilnät.

Långsam och kostsam spektrumindelning är ett problem. De spektrum som har delats ut har sålts för häpnadsväckande summor exempelvis 7,6 miljarder dollar i Italien. Både kostnaden och tiden fördröjer implementationen av 5G i Europa och konsekvenserna av en långsammare digitaliseringstakt än andra regioner och länder kan bli ödesdigra. Sverige har visserligen redan auktionerat ut lågband (700 mhz) och avser att auktionera ut mellanband före 2020 men när det gäller millimeterband (de snabbaste bandet) har man inte kommit lika långt i planeringen. Många andra länder som t.ex. Sydkorea, Brasilien, USA, Japan och Saudiarabien kommer att ha delat ut alla spektrumband innan 2019 års slut.

Jordmåns spaning

Oroväckande jämförelse där Sverige (och EU) riskerar att tappa fördelen av att anses ligga långt före i digitalisering. Att tilldelningen av det viktigaste spektrumet för lantbruksapplikationer, det vill säga millimeterbandet, ligger många år framåt i planen är verkligen inte bra för utvecklingen och framtida konkurrenskraft.

Snickeriet som blev tjänsteföretag

Från snickeri till sågverk till tjänsteföretag där kunderna designar sina egna garage och stall med hjälp av 3D-verktyg. Lundqvist Trävaru AB har gjort den digitala transformationsresan och på vägen frigjort resurser som kan vårda kunderna och affärerna bättre. Vi visar steg för steg hur det har gått till.

Lundqvist Trävaru AB – ett exempel på digitalisering i praktiken

- Andra tycker att vi ligger långt framme när det gäller digitalisering, men vi har bara börjat, tycker vi. Vårt fokus nu är att fortsätta…

Slätte Gård utvecklas med digital teknik

Emil Olsson är delaktig i tre lantbruksföretag som tillsammans omfattar 2500 hektar. Halva arealen är belägen i Västergötland på Slätte gård där växtodlingen är ekologisk…