Slätte Gård utvecklas med digital teknik

Emil Olsson är delaktig i tre lantbruksföretag som tillsammans omfattar 2500 hektar. Halva arealen är belägen i Västergötland på Slätte gård där växtodlingen är ekologisk sedan 2005. Digitaliseringen i hans lantbruk spänner från litet till stort. Dels innebär den att marknadsföring går enklare och att både inkommande och utgående information sker snabbare, del gör datorer i traktorerna att de kan vända själva. Men det viktigaste nytillskottet för Emil Olsson är spannmålssorteraren Tri-Q – en smart maskin som kan skilja ut kärnor med hög respektive låg proteinhalt ur ett parti vete.

 

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Bättre betalt med ny teknik

Det är naturligtvis en stor ekonomisk skillnad på en skörd värd noll för att den döms ut till att rädda 65 procent som åtminstone kan användas som foder. Det säger Karin Wehlin, VD för det svenska företaget BoMill som har världspatent på urskiljningsmetoden som används i Tri-Q och dess lillasyster IQ.