Digital transformation förklarat

Digital transformation, två ord som borde inspirera men som oftast gör den bästa av företagare alldeles matt.
Många sätter likhetstecken mellan digitalisering, införandet av datorer, ny programvara och olika typer av digitala verktyg men egentligen handlar det mer om verksamhetsutveckling än om datorer och IT-utveckling. För det som sker innebär nya möjligheter att skapa värde i företagen. Det gröna näringslivet utgör inget undantag. Men det är inte alltid enkelt att se hur digitaliseringen påverkar affären i företaget.

Fördjupningen av den här artikeln är låst. Registrera dig gratis.

Registrera dig

Snickeriet som blev tjänsteföretag

Från snickeri till sågverk till tjänsteföretag där kunderna designar sina egna garage och stall med hjälp av 3D-verktyg. Lundqvist Trävaru AB har gjort den digitala transformationsresan och på vägen frigjort resurser som kan vårda kunderna och affärerna bättre. Vi visar steg för steg hur det har gått till.

Branschernas digitala mognad

Den modell vi har valt för att beskriva företagens väg mot ökad digitalisering visar de två vägvalen 1) digitalisering av produktion och 2) digitalisering av…

Lundqvist Trävaru AB – ett exempel på digitalisering i praktiken

- Andra tycker att vi ligger långt framme när det gäller digitalisering, men vi har bara börjat, tycker vi. Vårt fokus nu är att fortsätta…

Slätte Gård utvecklas med digital teknik

Emil Olsson är delaktig i tre lantbruksföretag som tillsammans omfattar 2500 hektar. Halva arealen är belägen i Västergötland på Slätte gård där växtodlingen är ekologisk…