Digitalisering

Digitalisering ger inte bara möjlighet att effektivisera produktionen i ett företag, den skapar också nya affärsmöjligheter. Fullt utnyttjad innebär den också nya samarbetsformer och vägar att nå marknaden och nya kunder.