Kraft och kunskap som utvecklar

Att hålla koll på omvärlden är en sak, att göra verklighet av idéer eller förändra sin affärsmodell är en annan. Jordmån vill vara det gröna näringslivets generator som hjälper dig att utveckla din affär och ta ditt företag till nästa nivå.

Spaning – Sverige och Europa riskerar halka efter i digitaliseringen

Tilldelningen av spektrum för 5G-nätverk i Sverige och Europa kommer för sent och är för dyr anser flera experter. Utan spektrum blir det inga nya mobilnät.

Managementprogrammet för de gröna näringarna – få platser kvar!

Är du företagare i det gröna näringslivet och redo att utveckla ditt företag och dig själv? Då kan du ansöka till Managementprogrammet för de gröna…

Riskbenägenhet avgörande vid val av positionering

Del tre i vår artikelserie om riskhantering. Vad är en rimlig avvägning mellan risk och avkastning? Det finns inte alltid uppenbara nyckeltal som kan indikera…

Riskhantering i praktiken

I vår artikelserie om riskhantering har det nu blivit dags för del två -  riskhantering i praktiken. Jordmån ger dig fem steg till aktiv riskhantering.

Riskhantering ökar lönsamheten

Del ett i en artikelserie om tre om riskhantering. För lantbruksföretagare blir det allt viktigare att arbeta med strategisk riskhantering. För riskerna både ökar och ändrar karaktär.

Ansök till skräddarsydd spetsutbildning

Digitalisering, nya konsumenttrender och ökad globalisering – utmaningar som kan bli till stora möjligheter för företagen inom de gröna näringarna. Därför har LRF låtit Handelshögskolan…

Digital transformation förklarat

Digital transformation, två ord som borde inspirera men som oftast gör den bästa av företagare alldeles matt. Många sätter likhetstecken mellan digitalisering, införandet av datorer,…

Branschernas digitala mognad

Den modell vi har valt för att beskriva företagens väg mot ökad digitalisering visar de två vägvalen 1) digitalisering av produktion och 2) digitalisering av…