FutuFarm introducerar containerodling i Norden

I Europa finns i dagsläget ett 10-tals containerodlingar. FutuFarms vill nu introducera sådan odling också i Sverige.

Efter trettio år inom reklam och media var entreprenörerna Harrie Rademaekers och Anders Nilsson beredda att börja med något helt nytt. För dem blev resultatet en helt ny bransch; Foodtech och en helt ny produkt för Sverige; containerodling i nyckelfärdiga systemet Leafy Green Machine. Sedan ett drygt år har de rättigheterna för Norden och tidigare i år installerades en container i Oslo hos deras första kund.

– Vår norska kund har en inriktning mot en nischad målgrupp och producerar framför allt lite ovanliga örter och salladssorter till restauranger och matspecialister, säger FutuFarms vd Harrie Rademaekers.

Han framhåller att fördelen med deras containerlösning är att det är en färdig odlingsmiljö som bara är att installera och köra igång.

– Här ser vi ett stort intresse från exempelvis dagligvaruhandel, hotell och restaurang, kommuner och matentreprenörer. För de kunder som istället har outnyttjat utrymme i form av tomma lokaler och vill börja odla där, så projekterar vi med andra typer av odlingsteknologi.

I Europa finns i dagsläget ett 10-tals containerodlingar och det är också dit som Futufarms tar sina blivande kunder på besöksresor. En av dessa containers står vid ett äldreboende med 500 boende. Där är det kommunen som står bakom inköpet och skötseln görs av personal på hemmet. Det är ett exempel på hur den odling som sker i containern konsumeras direkt efter skörd utan att passera vare sig grossist eller andra mellanled.

– Eftersom du odlar där du konsumerar eller säljer blir fotavtrycket på miljön också mycket lägre trots att det krävs el, säger Harrie Rademaekers, som tillägger att den isolerade container gör det möjligt att odla i exempelvis norra Sverige utan problem.

Hela produktionskedjan genomförs inne i containern från att så frön till att packa. Sedan ska visserligen produkterna från containers till transportbilen, men är det kallt och produkten känslig får man se till att ha så kort avstånd som möjligt.

Skörden i containern beror naturligtvis på vad man odlar, men i FutuFarms kalkyler kan den genomsnittliga veckoskörden bli omkring 16–20 kilo örter eller 22–25 kilo grönsaker, eller 1000 små salladshuvuden alternativt 500 stora. Investeringskostnaden ligger på dryga miljonen och då får man en ”plug & playlösning” samt några dagars utbildning.

Priset är ett av FutuFarms utmaningar, enligt grundaren Anders Nilsson.

– Containerodling är en ny produkt och innebär ett nytt sätt att odla, så det är en faktor att få kunder att se fördelarna. Det är också en lång beslutprocess som kan upp till åtta månader. Men om exempelvis en dagligvarukund räknar på en egen odlingslösning, så blir inköpspriset för produkterna bara hälften jämfört med grossistens den dag containern är finansierad, konstaterar han

En annan utmaning är avyttringen av produkterna. Anders Nilsson menar att det stora problemet inte är att odla, utan att ha en tillräcklig marknad.

– Om du exempelvis odlar 25 kilo sallad per vecka så måste du veta att du kan sälja eller använda den. Därför är den lämplig för kommuner, hotell, dagligvaruhandeln och liknande.

FutuFarms grundare ser själva containerodling som en dellösning för att kunna göra städer självförsörjande på grönt och örter.

– I Sverige har vi effektivt monterat ner vår livsmedelsproduktion. Idag kommer cirka 1000 långtradare per dygn från utlandet med livsmedel till vårt land. Om gränserna av någon anledning stängs kommer varje bidrag till vår matförsörjning att behövas.

Fakta

FutuFarm startades 2016 av Harrie Rademaekers och Anders Nilsson. Företaget är baserat i Halmstad och fick i början av 2017 ett avtal om de nordiska rättigheterna för Leafy Green Machine – LGM. Detta är ett komplett hydroponiskt odlingssystem som har installerats i en återanvänd 40-fots container med alla teknikkomponenter som behövs för kommersiell produktion av sallad, grönsaker och örter. I containern sker hela processen, från sådd och omplantering till skörd och packning. LGM är framtaget av det amerikanska bolaget Freight Farms baserat i Boston.