Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin.

Förutsättningarna skiljer sig dock kraftigt och i kvartal 3 är det också rekordstor skillnad mellan branschernas syn på konjunkturen.

Skogsbrukarna, som är mest positiva, förstärkte sin syn på konjunkturen och ligger i kvartal 3 på urstarka 119. Växtodlarna och animalieproducenterna som är mest negativa ligger på index runt 90 respektive 91, den lägsta nivå som uppmätts.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med…

Trädgårdsnäringen ser mindre optimistiskt på konjunkturen

INDEX FÖR TRÄDGÅRDSNÄRINGEN FALLER MED NÄRMARE 10 ENHETER jämfört med kvartal 2 men ligger fortfarande på en positiv nivå, index 105. Jämfört med kvartal 2…

Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och…

Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna. Hästföretagen har i kvartal…