Förändrade trender som påverkar ditt företag

Nu kan du läsa Jordmåns senaste trendanalyser. Trendanalyserna beskriver stora samhällstrender som påverkar din vardag. Flera av dem är helt klart är påverkade av Coronapandemin. Vad betyder det för det gröna näringslivets framtid? Hur påverkas din bransch och ditt företag?

I de nya trendanalyserna här på Jordmån kan du läsa om ett tjugotal trender som påverkar eller kan komma att påverka förutsättningarna för det gröna näringslivet på kort eller lång sikt.

Ett exempel är gig-ekonomin, det vill säga trenden till tillfälliga jobb, som man skulle kunna tro borde öka när fler blir permitterade. Men vi tror istället att trenden saktar ned och till och med minskar när fast anställning blir än mer efterstävandsvärt. En orsak till den temporära backningen är att konsulter är de första som åker i en lågkonjunktur. Skifte sker också från frivilligt gigande till mer ofrivilligt gigande.

Trenden att vilja vara mer lokal men samtidigt vara global ökar. Det kallar vi för glokalisering och trenden påverkar de gröna näringarna. Det finns till exempel ett ökat intresse för närproducerade varor, något som det gröna näringslivet kan dra nytta av. Trenden påskyndas nu, men det är inte helt frivilligt utan den tvingas fram genom en antiglobalisering i Coronas spår.

Politiska miljöåtgärder som under 2019 var väldigt trendigt tvingas stå tillbaka för åtgärder direkt riktade till att hålla igång ekonomin. Det visar sig att ”Greta-effekten” inte blev så stor som man skulle kunna tro. Trenden är under tillväxt och förväntas stärkas framöver men den lågkonjunktur som följer av Coronapandemin kan dämpa tillväxttakten till förmån för ekonomisk tillväxt.

Bli först med det senaste! Läs alla nya trendanalyser här: https://jordman.nu/category/trendanalys/

Blir du nyfiken på trenderna i kurvan och vill få tillgång till verktygen? Registrera dig gratis på Jordmån.

Registrera dig

Trendanalys – Livslångt lärande

Utvecklingen går snabbt och ingen vet med exakthet vilken kunskap som blir morgondagens digitala grundkunskap. Förmågan att anpassa sig blir en nyckelkompetens för alla.

Trendanalys – Cirkulära affärsmodeller

Även om hållbarhet som sådant diskuterats länge har trenden med begreppet cirkulära affärsmodeller nyligen satt fart. Samtidigt som flertalet företag kramar ut det sista ur den fossila världen letar många organisationer efter nya modeller.

Trendanalys – Innovationsracet

Innovation är egentligen något grundläggande i en verksamhet, det är nyckeln till långsiktig konkurrenskraft och relevans. När produktionen står för en allt mindre andel av värdeskapandet, räcker det inte längre att bara fokusera på att minimera kostnader.

Trendanalys – Polarisering och faktaresistens

Faktaresistens har blivit ett begrepp som innebär att man omedvetet inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Faktaresistens i sig är inget nytt, det som är nytt är att det aldrig har varit lättare att undvika bevis som motsäger den egna åsikten och att det aldrig har varit lättare att hitta argument för den åsikt man har.