Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men bränslepriserna oroar

Indexet för förädling och tjänster ligger på negativa 96. Den enda gången index tidigare legat under 100 var tredje kvartalet 2020. Precis som för de flesta andra branscher är det i huvudsak de höga priserna på insatsvaror som energi, gödning och foder som drar ned indexet. Bedömningen av prisbilden på insatsvaror är mycket negativ. Trots det ser alla verksamhetsgrenar positivt på lönsamheten.

Entreprenad är en av de verksamhetsinriktningar som använder mycket diesel och bränslepriset är ett stort orosmoln. Många med uppdrag kring vinterväghållning oroas över hur bränslepriset kommer att påverka det ekonomiska resultatet. I värsta fall kan snöröjningen gå back i vinter. Det finns därför en oro för framtiden bland entreprenadföretagen.

De höga priserna för insatsvaror tycks i dagsläget inte oroa hästföretagarna i riktigt lika stor utsträckning, då det även detta kvartal signaleras en positiv upplevelse av efterfrågan på varor och tjänster med god prisutveckling. Prisbilden för personal är dock ett orosmoment för hästföretagarna. Samtidigt har många hästföretagare upplevt en uppgång under pandemin, i ett läge där många andra branscher varit pressade.

Livsmedelstillverkning och förädling drar upp indexet för branschen något. Det är fortsatt stark efterfrågan, man har under pandemin hittat nya försäljningskanaler och högt pris på insatsvaror slår inte lika hårt. Man uttrycker snarare att problemet just nu är att få fram produkter, efterfrågan på lokalt och svenskt är stor. Det går också mycket bra för den svenska dryckesbranschen.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Skogsbruk: Fortsatt starkt skogsbruksindex

Den starka optimismen i kvartal 3 dämpades något i kvartal 4. Index 114 är det tredje högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade. Den dämpade…

Grönt näringslivsindex kraftigt nedåt

Det sammanvägda indexet sjönk under fjärde kvartalet till drygt 91, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen och den lägsta nivå som…

Växtodling: Växtodlarnas index fortsätter falla

Kraftiga prisuppgångar på insatsvaror ligger som en våt filt över synen på växtodlings-konjunkturen, sedan kvartal 3 har index fallit med nära sju enheter.  Branschens bedömning…

Trädgård: Ökade kostnader påverkar till slut även trädgårdsnäringen

För första gången faller index för Trädgård under 100-strecket till index 94. Det håller sig dock fortfarande över Grönt näringslivsindex på totalen. Fruktodling är den…