Elbrist öppnar för bioenergi

Under det senaste året har allt fler börjat larma om en hotande el- och effektbrist och ett elsystem som inte kan leva upp till förväntningarna. Det främsta skälet är att andelen planerbar energi minskar i det svenska energisystemet.

Planerbar energi är den energi som är flexibel att användas då efterfrågan ökar, till exempel vattenkraft, kärnkraft och kolkraft. Solel och vindel kan inte planeras utan måste användas när solen skiner eller när det blåser.

Risken för otillräcklig elproduktion ökar nu till följd av att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 kommer att stängas under 2019 och 2020. Den elproduktion som nu byggs i Sverige är främst vindkraft och solkraft som inte går att planera. Detta gör att vi får svårt att hålla balansen i elproduktionen under de dagar Sverige har störst elbehov på vintern. Vindkraften kan bara garantera 9 procent av en behövda effekten de kallaste vinterdagarna. Det blåser mycket lite riktigt kalla dagar.
Sverige kommer därför att öka beroendet av importerad el från våra grannländer. Åtminstone på kort sikt. Och den reglerbara kraften kommer sannolikt då från fossila kraftverk på kontinenten.

Biobränslen från de gröna näringarna bör vara ett mycket intressant alternativ för både politiken och eldistributörerna. Ingen vill väl sälja el som förknippas med brunkol?

Vidare kommer signaler från industrin att man inte kan investera där man vill till följd av kapacitetsbrister i stamnätet. Exempel finns såväl i Uppsala som Västerås där man fått nobben av nätföretagen som inte kan distribuera de önskade effekterna. Stockholm energi diskuterar att utöka elproduktionen i befintliga kraftvärmeverk för att möta de lokala effektbehoven i Stockholm.

På sikt anses en utbyggnad av stamnätet som vara det enda alternativet. Ett stort problem är att tillståndsprocessen för att bygga ut stamnät är väldigt lång, i storleksordningen 10 år.
Regionnäten har abonnemang mot Svenska Kraftnät (SvK) i de punkter där de ansluter mot dem. Det spelar ingen roll om regionnäten är starka om det inte går att få mer el i anslutningspunkterna. Det finns alltså ett behov som till viss del skulle kunna mötas av lokala kraftvärmeverk och produktion av el med lokal bioråvara.

Spaning – Löv basen för hållbara engångsprodukter

Förpackningsindustrin har ett stort jobb framför sig när det gäller att hitta framtidens hållbara förpackningar och särskilt alternativ för engångsmaterial. Leafymade AB (Uppsala) utvecklar och…