Dina idéer kan bli morgondagens innovationer!

Forskning och innovation är ett av LRF:s prioriterade områden under 2021. I det arbetet undersöks vilka behov av ny kunskap och nytänkande det finns inom de gröna näringarna.

– Forsknings- och innovationsfrågorna uppfattas ofta som svåra och abstrakta. Men i grunden är det väldigt enkelt. Det handlar helt enkelt om att låta våra medlemmar beskriva vilka behov och utmaningar som finns i deras vardag. Vårt jobb i FoI-gruppen är att sedan spela in detta till forskare och finansiärer för att bättre kunna möta deras behov, säger Cecilia Reje som är gruppledare för arbetet med forskning och innovation.

Vad är bakgrunden till inventeringen?

– Just nu finns det rekordstora satsningar på forskning och innovation som på olika sätt berör de gröna näringarna. Vi jobbar med att dessa pengar ska gå till forskning och innovation som våra medlemmar efterfrågar. Därför vill vi ha kännedom om vilka forsknings- och innovationsbehov som finns, så att vi kan vara aktiva i rätt sammanhang för att där sprida den kunskapen och därmed påverka resurstilldelningen, berättar Cecilia.

Har du idéer?

Dela med dig i formuläret som du hittar här