Trendanalys

Att söka efter relevanta trender handlar om att hitta mönster i samtiden; att identifiera vilka förändringar som har störst kraft att forma förutsättningarna i framtiden. Det kan handla om branschnära förändringar men även större förändringar i samhället. Det finns stora mått av osäkerhet kring exakt när olika trender får reell inverkan på en verksamhet. Dels finns det alltid mottrender som kan öka eller minska i styrka, dels har människan en förmåga att underskatta förändring på lång sikt men överskatta förändring på kort sikt. Att förutse framtiden är omöjligt och vi gör heller inget anspråk på att beskriva hela verkligheten, men kanske en del av den.

Om Jordmåns trendanalyser

Känns det som att det är händelser i omvärlden – inte du själv - som styr vad som sker med ditt företag? Känns det omöjligt…

Trendanalys – Känslostyrt 2.0

Trendbeskrivning Känslor kommer att spela en allt större roll i framtiden. Lojalitetsprogram och analyser av vad kunden gör och behöver i olika steg, den så…

Trendanalys – Individualiserad kosthållning

Trendbeskrivning I spåren av ökad individualism och utbud har mat och dryck för många människor blivit en del av identiteten. Många har en väldigt bestämd…

Trendanalys – Race to Trace

Trendbeskrivning Det uppkopplade lantbruket lämnar digitala spår som ökar transparensen i värdekedjan. Digitala konstruktioner för informationsdelning, såsom blockkedjeteknik, spås leda till stora effektivitetsvinster i livsmedelskedjan.…

Trendanalys – Glokalisering

Trendbeskrivning Globaliseringen medför att människors värnande om lokalsamhället, lokala traditioner och värderingar stärks och är en motreaktion till den ökande urbaniseringen och internationaliseringen. Detta kallar…

Trendanalys – Teknokraterna tar makten

Trendbeskrivning Dagens ekonomiska, miljömässiga och i vissa fall demokratiska utmaningar får politikerna att delegera detaljbeslut till tjänstemännen. Det finns exempel där folkvalda delegerar kontakten med…

Trendanalys – Finns i sjön

Trendbeskrivning Generering samt analys av dataflöden blir en allt viktigare bas för affärsutveckling i flera sektorer. Livsmedelsvärdekedjan är inget undantag. Finns i sjön blir ett…

Trendanalys – Cybersäkerhet ökar i betydelse

Trendbeskrivning När datamängderna ökar lavinartat och alltfler prylar (IoT) kommunicerar med varandra suddas linjerna ut mellan de digitala, fysiska och biologiska sfärerna. Detta skapar helt…