Spårbarhet

Spårbarhet av livsmedel innebär att man kan följa ett livsmedel från jord till bord och tillbaka igen. Detta är en nödvändighet för att kunna hitta till exempel otjänliga livsmedel. En annan viktig aspekt är att man genom spårbarhet kan hitta och förebygga livsmedelsfusk och på så sätt kan konsumenter göra välgrundade val när de handlar livsmedel. Spårbarhet handlar alltså både om riskhantering, riskkommunikation och konsumentskydd.