Mekanisering och automatisering

Fokus har flyttats från stålet till elektroniken och jordbruksmaskiner betraktas nu lika mycket som informationsbärare som redskapsbärare. I takt med att systemen för att samla in och bearbeta information bli mer avancerade går analyserna från att beskriva händelseförlopp till att generera färdiga recept för ett önskat utfall, ett recept som en maskin kan följa helt autonomt, utan mänsklig hand.