Innovativa odlingssystem

Globala utmaningar kopplade till livsmedelsförsörjning och klimateffekter har uppmuntrat initiativ att producera livsmedel mer resurseffektivt. En utveckling av kontrollerade odlingsmiljöer öppnar upp för ökad produktivitet per ytenhet genom bland annat vertikal odling. Men det utmanar också föreställningen om att livsmedel bara kan produceras på landsbygden.