Innovativa odlingssystem

Globala utmaningar kopplade till livsmedelsförsörjning och klimateffekter har uppmuntrat initiativ att producera livsmedel mer resurseffektivt. En utveckling av kontrollerade odlingsmiljöer öppnar upp för ökad produktivitet per ytenhet genom bland annat vertikal odling. Men det utmanar också föreställningen om att livsmedel bara kan produceras på landsbygden.

Spaning – Stöd till innovationer från det gröna näringslivet

Företag i de gröna näringarna kan söka stöd för innovationer från landsbygdsprogrammet. Idéerna tas fram av innovationsgrupper genom forskningsnätverket EIP-AGRI. Några exempel på innovationer som…

Spaning – Yara och IBM i datasatsning

Tillsammans ska de utveckla ett världsledande datasamarbete för nya insikter och ökad produktivitet i jordbruket. Yaras agrara spetskompetens och IBM som framstående leverantör av datakraft…

Spaning – Ikea skördar sin första sallad

Ikea Sverige har skördat sin första egenodlade sallat i det test de utför tillsammans med samarbetspartnern Bonbio. Jordmåns spaning handlar om effekten av upprepad kommunikation.…

Spaning – Odling av fisk och grönt i hyresfastighet

Stockholmshem påbörjar försök med odling av grönsaker och matfisk i en hyresfastighet i Solberga, ett bostadsområde i södra Stockholm. Dagvattnet ska tas tillvara och användas…

Hur påverkas etablerade trädgårdsföretag av stadsodlingar?

Stadsodlarna tar idag ut premiumpriser för sina produkter jämfört med detaljhandeln. Sannolikt utvecklas ett nytt premiumsegment som komplement till dagens konventionella och ekologiska sortiment.

Tekniken är inte ny!

Det talas mycket om hydroponisk odling och vertikalodling som vore det ny teknik. Men skiftet från jordodling till hydroponisk odling började redan på 50-talet.

Internationella aktörer leder utvecklingen

Den amerikanska investeringsplattformen Agfunder har under de senaste fem åren noterat ett kraftigt inflöde av nya företag och stärkt investerarintresse inom agtech. Begreppet spänner över en rad…

Stadsodling – en pusselbit i matförsörjningen

När Grönska startades för några år sedan var tanken att producera grönsaker och örter som är hållbart och lokalt producerade och som skulle bidra till att minska importen samt kapa leden från producent till konsument.