Bioteknologi

Bioteknologi, eller bioteknik, är en tvärvetenskap som kombinerar biologi och teknik där man använder mikroorganismer såsom exempelvis bakterier, mikrosvampar och mögel för att skapa något som vi människor kan ha nytta av. Vetenskapen kan till exempel användas till att förädla insatsvaror inom lantbruket. Exempel på sådana kan vara bekämpningsmedel, gödsel, utsäde eller förbättrad djurhälsa.