Bioteknologi

Bioteknologi, eller bioteknik, är en tvärvetenskap som kombinerar biologi och teknik där man använder mikroorganismer såsom exempelvis bakterier, mikrosvampar och mögel för att skapa något som vi människor kan ha nytta av. Vetenskapen kan till exempel användas till att förädla insatsvaror inom lantbruket. Exempel på sådana kan vara bekämpningsmedel, gödsel, utsäde eller förbättrad djurhälsa.

Spaning – Ny metod för att fånga upp koldioxid

Den traditionella, dyra och energikrävande processen kring koldioxidinfångning kan snart ersättas med ny kommersiell metod för att samla in koldioxid. Än så länge används den…

Dina idéer kan bli morgondagens innovationer!

Forskning och innovation är ett av LRF:s prioriterade områden under 2021. I det arbetet undersöks vilka behov av ny kunskap och nytänkande det finns inom…

Spaning – Uppkopplade bikupor

Uppkopplade bikupor ska ge bättre förståelse för binas levnadsmiljö. HSB hakar på trenden att rädda bina. HSB Living Lab och TietoEVRY har ett forskningsprojekt där…

Spaning – Hundar upptäcker sjukdomar hos plantor

Ett forskningsprojekt i USA visar att hundar kan upptäcka sjukdomar hos apelsinträd. Forskningen visar att hundarna har en träffsäkerhet till 99%, när det gäller att…

Spaning – CCS-teknik kan halvera koldioxidutsläppen

Genom tekniken Carbon Capture Storage (CCS) skulle Sverige relativt enkelt kunna halvera sina koldioxidutsläpp. Det visar nya forskningsstudier som har genomförts på Chalmers. CCS är…

Spaning – LKAB närmar sig jordbruket

Ny teknik ska förädla järnmalmsavfall till fosfor och jordartsmetaller i ny pilotanläggning. Kan Sverige bli en exportör av växtnäringsämnen? LKAB investerar i pilotanläggningar för att…

Minskad antibiotikaanvändning med svensk teknik

Företaget Agricams värmekameror som kan upptäcka och förebygga juverinflammation, går nu på export. Nordirland och Ryssland är nya marknader. – Genom att vi på ett…