Bioenergi och biomaterial

Vad är bioenergi och biobränslen? Bioenergi utvinns ur förnybart organiskt material, också känt som biobränslen. Biobränslen kan utvinnas ur olika växter, slam eller slaktavfall och fungerar som energibärare. Att tillverka biobränslen av restprodukter från jordbruket är väldigt miljö- och klimatvänligt. Biomaterial i sin tur är produkter tillverkade av alternativa material till exempel från åkern, skogen och vattnet.