Affärsledningssystem Lantbruk

Den ökande användningen av sensorer genererar en kraftig ökning av mängden tillgängliga data från lantbruket. Företagaren kan därmed skapa en digitaliserad bild av fysiska och biologiska processer. En stor mängd kunskap som tidigare fanns i bondens huvud, eller inte mättes alls, tillgängliggörs nu digitalt, och med hjälp av avancerade analysfunktioner genereras beslutsstöd som bidrar till att optimera och utveckla verksamheten.