Pälsdjur

Pälsdjursuppfödning för produktion av skinn sker i Sverige endast med minkar. De skandinaviska skinnen är kända för sin goda kvalitet och säljs framförallt till Kina.

Uppfödning främst i södra Sverige

I Sverige finns det färre än hundratalet minkuppfödare som är medlemmar i intresseorganisationen Svensk Mink. Uppfödarna finns i kluster i Blekinge, östra Skåne, Skaraborgstrakten och i mellersta Småland. Minkarna föds upp i klätterburar i skugga under tak. Strategierna för utfordring skiljer sig åt mellan gårdarna men oftast är det blötutfodring två till tre gånger per dag. Minkfoder består av slaktbiprodukter, fisk, spannmål med mera. I Sverige används endast färskt foder som antingen produceras på gårdarna eller levereras från centralkök på daglig basis. Svenska minkbönder tar hand om runt 40 000 ton biprodukter årligen. Biprodukter från minknäringen blir till biobränsle och fjärrvärme. 100 procent av minken används.

Naturlig parning av minkar i Sverige

Gårdsminken tillbringar drygt 80 procent av tiden i sin bolåda, något som även gäller för vilda minkar. Minken paras på naturlig väg då den brunstar i början av mars, och får sedan i snitt 5 till 6 valpar i april-maj som växer till sig under sommaren. I november sker pälsningen. Valparna hålls i par eller grupper efter avvänjning. De stannar hos honan så länge de diar och avvänjs sedan mellan 8 och 10 veckors ålder. Vid tre till fyra veckors ålder börjar de äta fast föda. En person kan övervaka parningen av cirka 2 000 minkhonor.

Lönsamhet och investeringar inom pälsdjursuppfödningen

Priserna på minkskinn kan variera mycket. Priserna har varit låga till följd av överproduktion. Det beror på att det skedde en tredubbling av produktionen under kort tid. Branschen producerar omkring en miljon skinn per år. Vid aktionerna i Köpenhamn, Copenhagen Fur, sätts priserna på skinn från svenska minkar. Den största delen av skinnen går idag till Kina. Sverige är tillsammans med Danmark kända för sin kvalitet och får bäst betalt i världen. Detta tack vare att det finns goda kunskaper i branschen samt höga krav på djurhållningen. Djur som mår bra får tjockare och finare päls.

Lång erfarenhet av pälsdjursuppfödning i Sverige

Det finns några nystartade minkuppfödare men många har hållit på mer än 20 år. Det har pågått en strukturrationalisering som lett till större enheter. De företag som avvecklats har tagits över av de som fortsatt. Det är vanligt att minkuppfödarna bedriver annan lantbruksverksamhet parallellt. Det finns intresse bland en del lantbrukare att starta uppfödning eftersom lönsamheten är god

Stor efterfrågan på päls

Efterfrågan på päls har aldrig varit större och priserna är på väg uppåt efter några år av sämre priser. Det nordiska klimatet lämpar sig bra för uppfödning av mink eftersom det finns få sjukdomar. När djuren mår bra blir pälsarna fina och håller god kvalitet. Eftersom pälsarna säljs på en global marknad där Kina dominerar finns det risk för snabba prissvängningar.

Ökat intresse för naturmaterial kan gynna pälsdjursindustrin

Ett ökat intresse för naturmaterial kan göra att fler väljer päls framför konstgjorda alternativ baserade på fossil olja. Diskussionen om mikroplaster i havet från syntetiska textilier skulle kunna ge ett ännu starkare intresse. Den politiska osäkerheten är stor eftersom några EU-länder har infört regelverk som omöjliggör en konkurrenskraftig pälsdjursuppfödning.

Marknaden för pälsdjursuppfödning

De svenska minkuppfödarna arbetar mycket med djurvälfärden och prioriterar kommunikation kring denna. En ny djurskyddslag för minkuppfödningen fick positiv respons av branschen. De finansierar forskning för att förbättra djurskydd och djurhälsa. Sveriges goda rykte ligger i att djuren trivs, mår bra och tack vare det får fin päls av god kvalitet. Certifiering är ett måste för att kunna sälja skinnen. Djurrättsaktivism är ett problem som pressar branschen. Ett nytt grepp som tagits av Svensk Mink är att bjuda in till öppen minkgård. Evenemangen har lockat mer besökare än väntat och fått många positiva reaktioner. Enkätundersökningar som genomförts i samband med öppen minkgård har visat att öppenhet och transparens är rätt väg att gå.

Kommentar till SWOT-analys

Allmänheten har starka uppfattningar om pälsdjursuppfödning och branschen har arbetat hårt med djurvälfärden. De senaste åren har branschen investerat för att klara de nya kraven samtidigt som det funnits ett överskott av päls på marknaden. När överskottet verkar ha försvunnit finns möjlighet till större intäkter som kan hjälpa till att bära upp de större investeringar som krävs för att leva upp till nya lagkrav. Politiska beslut kan komma att påverkas av djurrättsorganisationers lobbyarbete och det skapar en osäkerhet i branschen.