Lokal livsmedelsförädling

Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta vara på det växande intresset för lokal mat. Det går ofta att ta bra betalt för mathantverk baserat på råvaror från den egna bygden.

Mathantverkare

Företagarna som förädlar lokalt producerade råvaror till livsmedel och drycker kallar sig ofta mathantverkare. Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Merparten av företagarna använder enbart eller nästan enbart svenska råvaror som produceras eller förädlas på den egna gården eller från andra lokala lantbrukare. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung.

Kunder i närområdet

Kunder nås ofta i närområdet via detaljhandel, caféer och restauranger, torghandel, egen gårdsbutik eller Reko-ringar. Antalet företag med mathantverk har ökat markant.

Mathantverkarnas utbud

Exempel på lokal mat är sylt och marmelad, charkuteri, köttlådor, syrade och picklade grönsaker, bröd och bakverk från mjöl och gryn. Även ost, yoghurt och andra mjölkprodukter från exempelvis kor och getter. Det nationella resurscentrumet för mathantverk, Eldrimner, erbjuder kurser och utbildning i mathantverk. Dryckestillverkningen har också ökat i Sverige de senaste 20 åren, såväl alkoholhaltiga som alkoholfria drycker. Det produceras bland annat öl, must, cider, druvvin, frukt- och bärvin, saft, samt sprit och likörer från brännerier och destillerier.
Det finns intresseorganisationer för de flesta branscher. Exempel på det är Föreningen svenskt Vin, Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggare samt destillatörer, med tillgång till kunskap och nätverk.

Mathantverkarna investerar

En stor del av mathantverkarna vill investera i sin verksamhet de närmsta åren. Främst i maskiner och utrustning för rensning, matberedning och packning. Många vill också investera i marknadsföring och försäljning via sociala medier eller egen webbsida. Satsningar i byggnader gäller främst butikslokaler, lagerbyggnader och industrilokaler.

Certifieringar inom livsmedelsförädling

En relativt liten del av företagarna är Krav-certifierade, och ytterligare några har även en IP- eller EU-ekologisk certifiering. Med certifieringen vill företagarna särskilja sig från konkurrenter och öppna upp för nya marknader. Nästan hälften anser att certifiering är nödvändig. Företagarna använder många digitala tjänster jämfört med andra branscher. Det gäller beställning av varor, försäljning och marknadsföring på sin webbsida eller sociala medier. Mindre än en fjärdedel använder digital teknik i produktionen.

Förutsättningar för mathantverkarna

Varje mathantverkare skapar unika produkter. Att dessa företagare är kreativa och företagsamma är en styrka. Den växande kunskapen om genuin mat hos konsumenter och inom branschen är också positiv. En svaghet är logistiken på landsbygden. Att marknaden är starkt reglerad för alkoholhaltiga drycker hindrar direktförsäljning till konsumenter.

Ökat intresse för lokalproducerade och förädlade livsmedel

Intresset för lokalproducerade och förädlade livsmedel ökar. Det är en möjlighet för företagen att växa och få ännu fler att starta. Men om besiktningsavgiften för gårdsslakterier inte längre kommer att subventioneras i framtiden, kan gårdsförädlingen av kött och chark hotas. Politiska beslut som påverkar utbyggnad av lokaler är ett hot då många företagare har svårt att få bygglov.

Marknaden för mathantverkare

Det är svårt att ge en överblick av marknaden eftersom ingen kategori i livsmedelsförädlingen är den andra lik, men efterfrågan på marknaden för lokalproducerade livsmedel bedöms som god. Det lokala, småskaliga och gedigna hantverket är bra i marknadsföringen. I många fall marknadsförs den färdiga produkten dessutom som certifierad. Produkten får en tydlig lokal avsändare och ett mervärde för kund. En mindre lokal mathantverkare har idag svårt att ta sig in hos de stora handelskedjorna eftersom företagaren inte alltid har möjlighet att producera och leverera stora volymer. En större förståelse krävs hos handeln för att småskaliga, lokala livsmedelsförädlare inte kan leverera året runt och i stora kvantiteter. Som mindre företagare behöver du vara kreativ och skapa möjligheter för exempelvis utflyktsmål, turism och besöksnäring. Du behöver även sälja sina produkter på marknader och via digitala kanaler.

Kommentar till SWOT-analys

Allt fler människor vill ha mat utan tillsatser vilket är en styrka för branschen. Det kan vara en svaghet att vara enmansföretagare eftersom du behöver sköta alla olika sysslor själv. Trots storleksrationaliseringar i lantbruket ser många företagare möjligheten att på småskalig nivå förädla sin råvara. Det bidrar till en levande landsbygd och nya arbetstillfällen. Små företagare utan historik eller säkerhet kan ha svårt att få finansiering från banker, vilket kan bromsa utvecklingen av nya verksamheter.