Kanin

Kaninkött har på senare tid kommit i ropet och efterfrågan på kaninkött ökar. Att starta upp en kaninproduktion är relativt enkelt och kräver inte mycket kapital. Kaninkött har låg klimatpåverkan jämfört med andra köttslag. En ökad öppenhet från branschen ökar förståelsen för kaninproduktion.

Den enkla kaninproduktionen passar många

Kaninproduktion tar små utrymmen i anspråk och passar därför både den mindre och den större gården. Produktionen är lätt att kombinera med annan sysselsättning på eller utanför gården. Antalet kaninproducenter har i takt med en ökande efterfrågan på kaninkött ökat under de senaste åren. Branschen befinner sig i ett expansivt skede med nya entreprenörer på väg in.
De flesta producenterna håller kaninerna i kallutrymmen skyddat från regn och vind medan ett fåtal har uppvärmda lokaler. Det ryms cirka 100 avelshonor i en 100 kvadratmeter stor byggnad medan 500 produktionskaniner behöver 200 kvadratmeter golvyta.

Låga kostnader för kaninproduktion i kallutrymmen

Det är relativt billigt att investera för produktion i kallutrymmen, särskilt för de som har tillgång till befintliga lokaler som kan byggas om. Kaniner förökar sig snabbt och det går att ta 3-4 kullar per år på varje hona. Ungarna bor de första åtta veckorna med honan och ytterligare åtta veckor med andra jämngamla kaniner. Ett företag med 100 avelshonor kan producera upp till 2 500 slaktkaniner per år och kräver två till tre timmars arbete för utfodring och utgödsling per dag. I Sverige finns i dag ett fåtal anläggningar som är så stora.

Goda marginaler för kaninproduktion

För den som säljer till slakt är avräkningspriset cirka 100 kronor per djur. Om man köper allt foder blir överskottet cirka 50 kronor per djur. För den som har tillgång till eget foder, driver eget slakteri och har egen försäljning blir kalkylen betydligt bättre än så. Kilopriser till konsument i den egna säljkanalen kan ligga i storleksordningen 150 kronor per kilo exklusive moms. Till detta kommer försäljning av andra produkter från kaninen. Bästa skinnen får man från vuxna kaniner på vintern, ett sådant skinn kan kosta 300 kronor exklusive moms.

Kaninkött har låg klimatpåverkan

Kaninkött har låg klimatpåverkan jämfört med andra köttslag, endast kyckling ligger på samma nivå. Djurvälfärden är hög hos de svenska uppfödare som följer vaccinationsprogram enligt branschriktlinjer och andra regler uppsatta för branschen. De svenska producenterna är uteslutande mindre företag som verkar på lokala marknader. En ökad öppenhet från branschen ökar förståelsen för kaninproduktion.

Få kontrollslakterier ger dålig koll på kaninmarknaden

Det finns ett begränsat antal kontrollslakterier i landet som kan slakta och sedan distribuera genom flera led, till exempel via grossister, handel och restauranger. Kontrollslakterierna lyder under Livsmedelsverkets kontroll. Det finns så kallade 0-slakterier som slaktar 1 500 – 1 800 djur per år. Men dessa slakterier slaktar uteslutande sin egen produktion. Konsekvensen är att man inte vet särskilt mycket om kaninnäringen. Kaninproduktion finns inte i vare sig i slaktstatistiken eller i husdjursstatistiken. Till detta kommer hemslakt där mörkertalet är stort.

Kaninkött – en nischprodukt med en hittills begränsad målgrupp

I dag är kaninkött en nischprodukt som har medvind med växande konsumtion. Inte minst har matlagningsprogrammen på TV satt fokus på kaninkött. Möjliga kundgrupper för en kaninproducent är slakterier, privatpersoner, restauranger och livsmedelshandel. För att få sälja via fler än ett mellanled som till exempel grossister måste kaninerna slaktas på kontrollslakterier. Kaninkött som slaktats på den egna gården kan även säljas till livsmedelsbutiker och restauranger. Uppfödare har inte sällan en egen butik för försäljning till konsumenter. Några konsumentgrupper är dels de som regelbundet använder kaninkött i hushållet, dels de som vill pröva på något nytt, kanske tillsammans med ett besök på kaningården.

 

Kommentar till SWOT-analys

Föreningen Sveriges Kaninproducenter erbjuder rådgivning och nätverk med producenter och slakterier. Eftersom kaninuppfödning varit en liten näring saknas djurhälsoprogram, vilket gör det svårt för uppfödare och veterinärer. Så kallade 0-skaliga slakterier, som kontrolleras av kommunerna, gör det möjligt att slakta på gården och sälja till butiker och restauranger. Regeltolkningar kring produktionsanläggningar och slakterier är olika i olika län och kommuner. Sjukdomar kan snabbt kan slå ut en hel produktionsanläggning.