Vinodling

Vinodling är en ny bransch i Sverige där engagemang och entreprenörskap är centralt. Vinodling kombineras ofta med besöksnäringar av olika slag. Vinodling är en ung…

Vilt i hägn

Av de företagare som håller vilt i hägn har de flesta dov- eller kronhjort. Vilthägnen varierar i storlek och företagen finns främst i Syd- eller…

Växtodling

Växtodling utgör en grundbult i svenskt jordbruk. Genom val av metoder och grödor kan odlingsentreprenören diversifiera sin verksamhet och vända sig till olika marknader. Valet…

Vattenbruk

Sverige har generellt goda förutsättningar för fiskodling. Som komplement till lantbruk är det möjligt att etablera landbaserad fiskodling som kan ge alternativ användning för gamla…

Uthyrning

På många gårdar finns bostadshus och byggnader som inte används av ägarna själva eller i den produktion som bedrivs. Då kan uthyrning i olika former…

Turism

Naturen är en av de viktigaste anledningarna till att turismen i Sverige ökar. Antalet företag, som baserar sitt erbjudande på naturupplevelser har ökat. Det ryms…

Träförädling

Många företagare bedriver skogsbruk eller annan verksamhet i kombination med träförädling. Grunden är ofta ett intresse för materialet trä och kreativt skapande. Hantverkare Träförädling är…

Trädgård

Som trädgårdsföretagare kan du odla frukt, bär, grönsaker eller kryddor, alternativt driva upp plantskole- och prydnadsväxter. Beroende på växtslag och säsong odlar du på friland…