Struts

Strutsen är ett stort djur som kräver utrymme, stora hägn och höga stängsel. Djuren ger ett exotiskt inslag på gården, perfekt om du tar emot gårdsbesök och säljer köttet i egen butik.

Strutsuppfödning kräver utrymme

En strutstupp kan bli upp emot 2,4 m hög och väga runt 180 kg. Det är stora och kraftfulla djur som kräver både hägn med ordentliga stängsel och ett skydd där det är högt i tak. Ofta kan befintliga lokaler på gården göras om för strutsuppfödning. Stängsel är den stora kostnaden. Man behöver ha minst 1,6 meter högt staket som är bra spänt så att strutsarna inte kan fastna eller skada sig. Innan man kan starta en strutsfarm är en utbildning i uppfödning och skötsel av strutsfågel ett krav från Jordbruksverket.

Starta i liten skala

Lättast är att börja med 10-20 stycken sex veckors gamla strutskycklingar, som man köper in på sommaren. Vid den åldern behöver de inga värmelampor och de kan redan äta och gå på strö. Strutskycklingar äter ofta strutskycklingfoder, finhackat hö och ska även ha tillgång till grovfoder. De behöver dessutom mineraler då deras ben lätt bli sköra. Större kycklingar och unga strutsar går ofta ute och betar och deras föda kompletteras med grovfoder. För att muskelmagen ska mala maten behöver alla strutsar stenar. Storleken på stenarna ska vara som deras klor. Vid 12-14 månaders ålder skickas de till slakteri eller slaktas på gården. Gårdsslakt är att föredra då djuren annars kan stressas. Slakten sker med hjälp av elchock och avblodning och allt ska gå så snabbt att djuret inte uppfattar vad som händer.

Lönsamhet och investeringar

En affärsplan är alltid till stor nytta, men i en så nischad näring som strutsuppfödning blir den extra viktig. Att tidigt etablera försäljningskanaler för strutsköttet och produkter som ägg, fjädrar och skinn är avgörande för att nå lönsamhet. Även om det är brist på svenskt strutskött, så kan det vara svårt att få köttet sålt med marginal om man inte når en kundkategori som är villig betala lite mer per kilo än för exempelvis gris och kyckling. Det kan vara klokt att sälja via en saluhall.

Strutskött

Strutskött är ett hälsosamt alternativ till andra köttprodukter, eftersom det är lågt i fett och kolesterol. Samtidigt är det ett rött kött, med konsistens och smak av nötkött och vilt, vilket många anser ger smakfördelar. Den mångsidiga strutsen ger, förutom kött, såväl ägg som skinn och fjädrar. Den är dessutom ett exotiskt inslag i Sverige, vilket kan locka många besökare till gården. En svaghet är att det kan vara svårt att hitta rätt försäljningskanaler. Det går utmärkt att sälja i egen gårdsbutik men det kräver marknadsföring och försäljningskompetens.

Strutskött betraktas som hälsosamt

Andelen hälsomedvetna konsumenter blir allt fler och efterfrågan på det hälsosamma strutsköttet har potential att öka. Potentialen att producera mer svenskt strutskött är stor, då en stor del importeras från Sydafrika. Utmaningarna handlar om att bli tillräckligt stor för att kunna levererar stora volymer och nå goda marginaler. Ovanan hos den svenska konsumenten att äta struts kan ses som ett hot. Vid all fågelproduktion är smittor som fågelinfluensa och salmonella också ett hot.

Gårdsförsäljning är vanligt för strutskött

I Sverige väljer många företagare att sälja köttet via egen gårdsbutik, till hotell, kursgårdar och restauranger i närområdet. För att sälja till restauranger krävs en större andel kött samt logistiklösningar, vilket ofta kräver ett större strutsföretag. Mindre företag säljer mer direkt till privatpersoner via gårdsbutiker eller reko-ringar. Reko-ringarna innebär att köttet är förbeställt och fakturerat, därefter åker säljaren ut till en bestämd plats för att lämna varorna. Man sparar tid och slipper betala en avgift för en marknadsplats. Allt fler konsumenter köper också levern som anses vara en fin del och kan jämföras med gåsleverns exklusivitet. Sydafrikanskt strutskött kostar ungefär hälften så mycket.

Kommentar till SWOT-analys

Strutsen klarar svenskt klimat väl. Djuren kan hantera temperaturväxlingar på +20 grader till – 20 grader under ett dygn. Det finns många möjligheter för tillverkning av olika typer av produkter, allt från kött och fjädrar till lampor av strutsägg och hudvårdsprodukter av strutsolja. Tillväxten av nya strutsfarmare är låg, vilket är såväl en svaghet som ett hot för hela branschen. Det faktum att det knappt forskas på struts och att lantbruksskolorna inte utbildar gör att näringen tappar kompetens.

Struts

Strutsen är ett stort djur som kräver utrymme, stora hägn och höga stängsel. Djuren ger ett exotiskt inslag på gården, perfekt om du tar emot…